Derde zondag van Pasen

Beste Parochianen,

Paastijd, zónder de gebruikelijke vieringen en ontmoetingen, maar mét inzet op andere wijze van aandacht en zorg van mensen naar elkaar. Aandacht en zorg ook in het meeleven met hen die een dierbare verliezen aan de dood, mede ook door 't corona-virus. Dát is heftig. Ook voor hen in de verzorging en verpleging binnen en buiten de instellingen, die doen wat ze kunnen in het nabij-zijn van mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En zij die zo afhankelijk zijn van zorg en aandacht van professionals maar ook van vrijwilligers, het zijn barre tijden met geen ruimte voor contact, niet anders dan in de afstand van minimaal 1,5 meter. Voor de jarigen in de parochie was/is dit ook een bijzondere ervaring. Minder bezoek maar meer kaartjes en telefoontjes.


Liturgieboekjes en live-uitzending uit Amersfoort
Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. U bent van harte uitgenodigd om deze viering, waarin de aartsbisschop-elect van Utrecht en de pastoor van Alkmaar zullen voorgaan mee te vieren: https://www.youtube.com/watch?v=ohh6RroQ9Xoop zondag 26 april 2020.

Kerkdienst via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 26 april zendt onze lokale omroep RTV80 de Eucharistieviering uit vanuit de RKK in Egmond aan den Hoef. Deze viering begint om 10.00 uur.

Bisschopswijding Bernd Wallet uitgesteld
De voor 21 juni 2020 aangekondigde wijding van Aartsbisschop-elect Bernd Wallet zal wegens de coronacrisis naar een latere, nog nader te bepalen datum worden verplaatst. Dat heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht in overleg met de internationale bisschoppenconferentie besloten. De kerken verwachten dat na 1 juni de mogelijkheden van het kerkelijk leven iets zullen worden verruimd. Voorlopig zal dit, naar verwachting, geen terugkeer betekenen tot het kerk-zijn van voor de crisis. De protocollen voor kerkdiensten in de anderhalvemetersamenleving, die op dit moment in overleg tussen kerken en overheid worden opgesteld, zullen grotere vieringen deze zomer nog niet toelaten.

"Ik vind het heel jammer voor onze kerk en voor mezelf, maar het komt natuurlijk niet onverwacht", zegt Bernd. "In deze fase, waarin nog zoveel onzeker is voor zoveel mensen, zijn we met veel andere dingen bezig, en staat ons hoofd niet echt naar het organiseren van een grote feestelijke dienst en alles wat daarbij komt kijken. Daarvoor moeten meer stappen gezet zijn op de weg uit de crisis. Want een wijding is een feest van de hele kerk, er vieren mensen van alle leeftijden mee uit heel Nederland, en er nemen bisschoppen aan deel uit verschillende landen. Dat gaat nu niet en dat wil je nu niet. Het is alleen vreugdevol als de crisis voorbij is."

Betekent dit een uitstel voor onbepaalde tijd?
"We kunnen nu niet zeggen wanneer het wel wordt. Als de regering al niet verder dan drie weken vooruit kan kijken, dan wij ook niet. We houden verschillende opties open, maar het moet kunnen binnen de richtlijnen van het RIVM. Niet in de anderhalvemetermaatschappij met met passen en meten, maar vrijuit. Ruim en vreugdevol, net als ons geloof!", aldus de elect.

Mgr. Wallet draagt sinds zijn acceptatie van de verkiezing tot Aartsbisschop de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen zijn bisdom, de landelijke kerk en de internationale bisschoppenconferentie. Met uitzondering van wijdingen en vormsels, die in een anderhalvemetersamenleving sowieso geen doorgang kunnen vinden, vervult hij alle taken die bij zijn ambt horen.

Zodra er een nieuwe datum voor de bisschopswijding is vastgesteld zal deze bekend worden gemaakt via de gebruikelijke kanalen.


Haarlemse geestelijkheid vergaderde
Je kunt elkaar nú het meest nabij zijn door enige afstand tot elkaar te houden. De uitdaging aan ons is ook om te delen in de mogelijkheden van ontmoeting die er ook zijn: juist via digitale wegen kunnen we met elkaar in contact staan, mét of zonder beeld daarbij. In de afgelopen week – op dinsdag 21 april – vergaderde bijna de gehele de Geestelijkheid van het bisdom Haarlem op digitale wijze, onder leiding van de Bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon. De vergadering bestond voor al uit het elkaar op de hoogte brengen van de situatie in de parochies in deze tijd en hoe elke geestelijke daar vorm aan geeft: ontdekken van mogelijkheden die we eerder nog niet wisten, ook de onzekerheden een plaats geven, je onwennig weten in deze situatie en juist nú als collegae elkaar een moment treffen – aan ’t computerscherm – om dit met elkaar te delen en uit te wisselen.


Overlijden
Vorige week overleed de vader van mijn vrouw Marian, mijn schoonvader, Piet van ’t Klooster, in de leeftijd van 90 jaar en 9 maanden. Afgelopen maandag 20 april hebben we hem, met zijn 8 kinderen en bijna alle 22 kleinkinderen en partners, begraven. Vanwege de corona-maatregelen kon dit niet in één viering met allen bij elkaar want dan zouden we (als familie alleen al) met ruim 60 personen zijn. Daarom werden het twee afscheidsvieringen: één bij opa op ’t erf, buiten in de eigen tuin, mét alle kleinkinderen in Vinkega én één in de RK parochiekerk in Wilhelminaoord met alle kinderen. Aansluitend was de begrafenis op ’t kerkhof naast de kerk. Ondanks de bijzondere omstandigheden was het afscheid goed. Het overlijden kwam niet onverwachts; daags voor zijn overleden zijn mijn vrouw en ik in Vinkega bij hem thuis geweest, met de nodige afstand: mijn schoonvader binnen op de kruk in de keuken voor ’t opendraaiende raam en Marian en ik aan de andere zijde van het opendraaiende raam. Zo spraken we elkaar, wat de volgende ochtend zou blijken, voor de laatste keer. In zijn slaap in de ochtend van 15 april is hij rustig overleden. Dank aan u voor de blijken van meeleven die wij mochten ontvangen.

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
Graag breng ik dit nogmaals onder uw aandacht. De penningmeester, Maarten Groen, heeft intussen nagedacht hoe hij (en wij met hem) de inkomsten van de parochie toch wat op peil kunnen houden. De collectes van de vieringen moet we nu missen. Daarom heeft hij onderzocht - op aandringen van de bisschoppen aan alle parochies - hoe wij digitaal zouden kunnen collecteren. Daartoe is een website ontworpen, www.okknegmond.nlen als u daar naar toegaat dan zie u meteen een pagina waar u kunt invullen welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken. Ik vraag u om eens te kijken op deze website en het kerkbestuur te laten weten wat u vindt van deze mogelijkheid van het overmaken van collectebijdragen én u bent natuurlijk ook uitgenodigd om daadwerkelijk een bijdrage over te maken.

Opvallend én ook verheugend is, dat een aantal parochianen zélf al een extra bijdrage heeft overgemaakt, omdat er geen vieringen en dus geen collectes gehouden worden. Reuze dank daarvoor. En wat we nu ook merken is dat deze digitale manier van uw collectes overmaken – collectes die we als kerkbestuur en parochie nú missen – zijn vruchten afwerpt: een aantal van ons heeft – aldus de penningmeester – deze digitale collectezak reeds beproefd én een bijdrage achter gelaten. Opvallen is ook dat elke bijdragende er voor kiest om de kosten (€ 0,35) ook over te maken. Geweldig bedankt!

Hulp
Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door. De huisartsen en ook de thuiszorg staan u graag te woord aan de telefoon en bekijken dan de hulp verder vorm gegeven kan worden.

Als pastoor heb ik de afgelopen week weer enige tijd – maar minder dan vorige week - aan de telefoon doorgebracht en met een aantal parochianen kunnen spreken. Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben, en u zou mij toch in de komend week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dat kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur.

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we minstens tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is bijzonder om te kunnen doen. 

Klokken van hoop
De klokken van hoop, welke elke woensdag luiden van 19.00 - 19.15 uur zijn een teken van verbondenheid. De klokken van hoop zullen echter op woensdag 29 april voor de laatste keer luiden. Inmiddels doen er zo'n 700 kerken in 't hele land mee aan dit luidmoment. www.klokkenvanhoop.nl.

Website
Op deze website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de laatste (nieuws) berichten telkens vinden en ook de link naar 't dagelijks getijdengebed via de pagina met als titel “Livestream getijdengebed in de coronacrisis” Facebook https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/
én de link naar mijn You Tube kanaal waar de getijden tot ruim een week na datum terug te vinden zijn. https://www.youtube.com/channel/UCA5BZO_xrNoLXHEnxOIewCA


Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed en de vreugde van Pasen!

Met hartelijke groet,

Rudolf Scheltinga,

pastoor.

072 - 506 1206
06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl
pastoor.egmond@gmail.com 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum