Kerkdiensten en Corona

 

Het hervatten van kerkdiensten met grotere groepen van mensen zit er voorlopig niet in. Die boodschap bracht minister Grapperhaus, verantwoordelijk vanuit de overheid voor contacten over de eredienst. Hij voerde donderdag 23 april 2020 een gesprek met het CIO (Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken). Grapperhaus gaf aan dat het onmogelijk is met de kennis van nu een inschatting te maken wanneer het verantwoord is weer in kerken samen te komen. Verschillende kerken sturen het CIO protocollen van hoe ze een gedeeltelijke herstart zouden willen organiseren. Dat soort teksten laten zien hoe je risico's kunt vermijden. Ze hebben op dit moment geen enkele status; niet anders dan gedachtegoed om als kerken op maat met Grapperhaus te kunnen overleggen. 

Info van Klaas van der Kamp LINK

Minister Ferd Grapperhaus sprak zijn waardering uit voor de maatschappelijke rol die de kerken ten tijde van de de coronacrisis op zich nemen. Zie voor ´t complete artikel in het ND hier de LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum