Pasen 2020

Beste parochianen,

Pasen 2020
Een vreemde tijd, deze opgang naar Pasen, zónder de gebruikelijke vieringen en ontmoetingen, maar mét inzet op andere wijze van aandacht en zorg van mensen naar elkaar.  Ook in het meeleven met hen die een dierbare verliezen aan de dood, mede ook door 't corona-virus. Dát is heftig. Ook voor hen in de verzorging en verpleging binnen en buiten de instellingen, die doen wat ze kunnen in het nabij-zijn van mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En zij die zo afhankelijk zijn van zorg en aandacht van professionals maar ook van vrijwilligers, het zijn barre tijden met geen ruimte voor contact, niet anders dan in de afstand van minimaal 1,5 meter.


Liturgieboekjes en live-uitzending uit Amersfoort
Bij deze mail treft u tevens in het bijgevoegde bestand het liturgieboekje voor de viering van vanavond, de Paaswake en voor komende zondag, Paaszondag, welke via You Tube gestreamd zal worden uitgezonden. Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. U bent van harte uitgenodigd om deze viering, waarin onze beide bisschoppen zullen voorgaan mee te vieren. https://youtu.be/zvzYF0VPtps is de link naar de Paaswake.

Onze bisschoppen schreven ook een Paasgroet, welke via de website van onze parochie - in de rubriek 'nieuws' te  vinden is: https://egmond.okkn.nl/pagina/1328/bisschoppelijke_groet_bij_het_ho


Pasen via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 12 april zal onze lokale omroep RTV80 de oecumenische Paasviering uitzenden vanuit onze kerk. Aan deze vieringen werken voorgangers mee uit onze drie kerkgenootschappen: dominee Saskia Ossewaarde (PKN), pastor Henk Hudepohl (RKK), pastoor Age Kramer (OKK Den Helder) en pastoor Rudolf Scheltinga (OKK). Alle vier nemen we de Paaskaars uit de eigen gemeente/parochie mee om die in déze viering gezamenlijk aan te steken. Vier Paaskaarsen bij elkaar, het kan wat vreemd overkomen, want gewoonlijk is er één Paaskaars - en dát is genoeg. Maar nu in deze tijden waarop we als kerkgemeenschappen bij elkaar komen om te vieren, brengen we ook onze eigen Paaskaars mee om te doen ontsteken én nemen we het Licht van Christus mee naar de eigen kerkgemeenschap. 

Paasklokken
Om 12.00 uur zullen de klokken van vele kerkgebouwen luiden in Nederland en de Paasvreugde verkondigen in deze barre corona-tijden. Hoewel de deuren van de kerken gesloten zijn, is de steen van het graf van Christus weggerold en wensen we elkaar: zalig Pasen, gezegend Pasen.

Nabijheid in de afstand
Het zijn vreemde en barre tijden welke we nu doormaken. Het weer wordt prachtig en als alles normaal was liep onze omgeving nú vol met toeristen en zouden we véle mensen kunnen ontmoeten. Dat is er nu even niet bij. Sociale onthouding is wat de klok slaat. Je kunt mensen nú het meest nabij zijn door enige afstand tot elkaar te houden. De uitdaging aan ons is ook om te delen in de mogelijkheden van ontmoeting die er ook zijn: juist via digitale wegen kunnen we met elkaar in contact staan, mét of zonder beeld daarbij. 

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
De penningmeester, Maarten Groen, heeft intussen nagedacht hoe hij (en wij met hem) de inkomsten van de parochie toch wat op peil kunnen houden. De collectes van de vieringen moet we nu missen. Daarom heeft hij onderzocht - op aandringen van de bisschoppen aan alle parochies - hoe wij digitaal zouden kunnen collecteren. Daartoe is voor onze parochie speciaal een website ontworpen, www.okknegmond.nl en als u daar naar toegaat dan ziet u meteen een pagina waar u kunt invullen welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken. Ik vraag u om eens te kijken op deze website en het kerkbestuur te laten weten wat u vindt van deze mogelijkheid van het overmaken van collectebijdragen én u bent natuurlijk ook uitgenodigd om daadwerkelijk een bijdrage over te maken.

Opvallend én ook verheugend is, dat een aantal parochianen zélf al een extra bijdrage heeft overgemaakt, omdat er geen vieringen en dus geen collectes gehouden worden. Reuze dank daarvoor.

Hulp
Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door. Als pastoor heb ik de afgelopen week weer heel wat tijd aan de telefoon doorgebracht en met een aantal parochianen kunnen spreken. Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben, en u zou mij toch in de komend week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dat kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur. Zo gaf ik ook aan de telefoon een interview met het Noord-Hollands Dagblad over kerk-zijn in deze tijd, gemeenschap zijn en onderhouden en de uitdagingen en ook zorgen die de huidige tijd met ons meebrengt. Het artikel verscheen vandaag in het NHD.

Oud-papiergroep
Verheugend is ook dat we ‘gewoon’ ons oud-papier kunnen toevertrouwen aan de mannen van de oud-papiergroep. Ze komen ’t alleen niet meer bij ons ophalen met de wit-gele karren, maar nodigen ons uit om ons oud-papier om dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9 en 10 uur zélf naar de container te brengen welke staat op de parkeerplaats in de buurt van de sporthal aan de Watertorenweg. Vélen hebben deze containers inmiddels al weten te vinden. Alle waardering en hulde voor on ze mannen van de oud-papiergroep voor deze mogelijkheid!

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we minstens tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is bijzonder om te kunnen doen. 

Klokken van hoop
De klokken van hoop, welke elke woensdag luiden van 19.00 - 19.15 uur zijn een teken van verbondenheid. Inmiddels doen er zo'n 700 kerken in 't hele land mee aan dit luidmoment. www.klokkenvanhoop.nl


Website
Op de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de laatste (nieuws) berichten telkens vinden en ook de link naar 't dagelijks getijdengebed via de pagina met als titel “Livestream getijdengebed in de coronacrisis” Facebook https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/


én de link naar mijn You Tube kanaal waar de getijden tot een week na datum terug te vinden zijn. https://www.youtube.com/channel/UCA5BZO_xrNoLXHEnxOIewCA

Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed en de vreugde van Pasen!

Met hartelijke groet,

 

Rudolf Scheltinga,

pastoor.

072 - 506 1206
06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl
pastoor.egmond@gmail.com 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum