Berichtje van de Fancy Fair

  

Het zit er weer op, de jaarlijkse Fancy Fair. De algemene indruk was dat het geweldig verlopen is en alle deelnemers kunnen met een goed gevoel op deze dag terugzien.

Het enige minpuntje was dat door het open en dichtgaan van de buitendeur sommige tafels in de tocht zaten. Geprobeerd zal worden hier het volgend jaar wat aan te doen. De verlotingen hebben gezamenlijk een prachtig bedrag opgebracht, zo ook het bloemschikken, de dames waren reeds 2 dagen tevoren in de weer om de prachtige creaties te maken, bravo. Ook  de wenskaarten vonden gretig aftrek, het diaconaat, de wijnstand, bloembollen, het was allemaal een feestelijke uitstalling en de jam van NAOMI was snel uitverkocht. Het Rad van Avontuur was zoals ieder jaar, een succes en niet meer weg te denken  uit de Fancy Fair.

Bij het schrijven van dit artikel realiseer ik mij dat er ontzettend veel werk door alle deelnemers is verricht, vooral de dames van het kleinvak hadden hun handen vol en niet te vergeten het meubilair in de garage. De kinderkerk was ook druk in de weer met het bakken van poffertjes die gretig aftrek vonden Menigeen ging ook een heerlijk gebakken visje eten met het gevolg dat een totale uitverkoop volgde.

Speciale vermelding is de verloting van een prachtige nieuwe flat screen televisie, geschonken door  de firma Han  Tol - EP - Electra IJmuiden, waar veel belangstelling voor was, hoewel er maar één de gelukkige winnaar was. Het resultaat was dat op  het einde van de dag de Penningmeester in totaal € 8492,19 telde (ook een grote klus) en na aftrek van de onkosten was de netto opbrengst € 8158,91, voorwaar een schitterend resultaat en meer dan voorgaande jaren.

Zonder sponsors zou dit aanzienlijk minder zijn en graag wil ik alle namen hier noemen die bijgedragen hebben tot dit prachtige bedrag.
Han Tol - Gerrit/Gerard  Gravemaker - Vispaleis Ab Dekker - Willem Vissuper - bloemenhandel Jos v.d. Pol - Ger en Laura Zwart - Frans Wijker - Tony Dekker met dochter en de Oud-Papiergroep.

U kunt alvast noteren voor het volgend jaar. De Fancy Fair wordt dan gehouden op 10 oktober 2009.

Aangezien de Firma nog vrij veel nieuwe huishoudelijke spullen heeft, ideaal bijvoorbeeld voor zomerhuizen e.d. is besloten een voorjaars verkoopdag te houden en wel op de laatste zaterdag van maart 2009. Nadere bijzonderheden worden in het volgende Scheepje gedaan.

Rest mij nog om alle deelnemers te bedanken voor het welslagen van deze mooie dag.

                                                                                                               PvP

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum