Voorbeden

Voorbeden voor Palmzondag 5 april 2020, livestream Amersfoort.
 
Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.
 
Heer onze God, U hebt uw Zoon in deze wereld gezonden om ons uw liefde te leren kennen, een liefde die verder reikt dan al het kwaad dat wij elkaar aandoen of dat ons overkomt. Leer ons, Heer, dankbaar te zijn, elke dag U ons geeft, Hem als onze koning te begroeten en Hem te volgen op zijn weg door het lijden heen naar het leven in uw heerlijkheid.  Laat ons bidden ...
 
Heer, we bidden u voor de samenleving waarin wij leven. Dat de beperkingen die wij onszelf opleggen ons helpen om afstand te nemen van wat ons van U verwijderd houdt, zodat wij ons met hart en ziel, lichaam en geest op U en op uw koninkrijk richten.  Laat ons bidden ...
 
Heer onze God, we bidden u opnieuw voor allen die getroffen worden door het coronavirus: slachtoffers die eraan overleden zijn; familieleden die hun naasten niet kunnen bereiken, geen afscheid kunnen nemen en zich in hun onmacht schuldig voelen; mensen die zichzelf een last voor de samenleving vinden en geen aanspraak op hulp durven doen; artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die voor onmogelijke keuzes komen te staan. Heer, kom uw volk te hulp met wijsheid, raad en sterkte. Wijs ons allen de weg naar de dag van morgen.  Laat ons bidden ...   Heer onze God, we bidden u voor de kinderen en jongeren in ons midden; dat ze in veiligheid en vrijheid opgroeien, hun grenzen kunnen onderzoeken en leren kennen, mensen van uw welbehagen worden. We bdiden voor allen die verantwoordelijkheid dragen voor hun opvoeding en onderwijs, dat zij ook in deze crisistijd wegen vinden om hun de waarde van het leven in gemeenschap te leren.  Laat ons bidden... 
 
Heer onze God, we bidden u voor allen van wie we de namen in ons hart met ons meedragen. Voor diegenen die we uit handen hebben gegeven, voor diegenen voor wie we vragen dat hun namen geschreven mogen staan in de palm van uw hand. In stilte of hardop leggen we aan u voor waarvoor we u willen danken en waarvoor we uw hulp inroepen ...  Laat ons bidden ...
 
Heer onze God, we bidden u voor uw kerk in de dagen die komen gaan. Dat de palmtakken die we hebben ontvangen ons dieper mogen brengen bij de vrede die u voor ons bereidt: rust als ons hart onrustig is door wat ons overkomt, kracht voor onze levensweg als die ons moeilijk valt, vertrouwen op het aanbreken van het nieuwe en onvergankelijke licht als onze dagen donker zijn. Wees bij ons, dat we u in de Naam van Jezus loven, vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen.  Amen

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum