Pastoraal geschreven

4 april 2020

Beste Parochianen,

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode en de zondag voor Pasen, waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. Op de zondag van de feestelijke intocht begint tegelijk ook de Goede of Stille Week en wordt naar oud gebruik het lijdensverhaal naar het evangelie van Mattheüs gelezen.  Kenmerkend voor deze zondag is de dubbelheid: de feestelijke hulde aan de Messias én de aankondiging van zijn lijden. De koning van de gerechtigheid rijdt op een ezel. Het is ook de dubbelheid van het: ‘heden hosanna, morgen kruisigt Hem’.  

Dit alles vieren we op zondag 5 april, dat is morgen, alleen gaat 't allemaal anders dan anders. We weten 't, 't coronavirus is er de oorzaak van. We komen níet samen als parochiegemeenschap, we ontmoeten elkaar vrijwel niet, maar mogelijk spreken we elkaar wél door de telefoon of via andere communicatiemogelijkheden.

Als pastoor heb ik de afgelopen week vele úren aan de telefoon doorgebracht en met een aantal parochianen kunnen spreken. Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben, en u zou mij toch in de komend week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dan kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur. 

Het bestand het liturgieboekje voor de viering van komende zondag vindt u HIER, welke via You Tube gestreamd zal worden uitgezonden. Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. Zondagochtend 5 april om 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering, waarin onze beide bisschoppen zullen voorgaan mee te vieren.

Het zijn vreemde en barre tijden welke we nu doormaken. Het weer wordt prachtig en als alles normaal was liep onze omgeving nú vol met toeristen en zouden we véle mensen kunnen ontmoeten. Dat is er nu even niet bij. Sociale onthouding is wat de klok slaat. Je kunt mensen nú het meest nabij zijn door enige afstand tot elkaar te houden. Maar déze afstand betekent niet dat we niet op elkaar betrokken zijn. We zitten allemaal in 't zelfde schuitje en delen in de pijn en het verdriet van deze tijd. De uitdaging aan ons is ook om te delen in de mogelijkheden van ontmoeting die er ook zijn: juist via digitale wegen kunnen we met elkaar in contact staan, mét of zonder beeld daarbij. Betekent niet dat u daar aan deel móet nemen, maar wél dat de mogelijkheden er zijn. En ik weet van een aantal van ons die nú besloten hebben om daar wel aan deel te nemen. Het mag echter altijd uw eigen keuze zijn.

Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door.

Als kerkgemeenschap komen we minstens tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. 

Zo zijn ook de klokken van hoop, welke elke woensdag luiden van 19.00 - 19.15 uur een teken van verbondenheid. Inmiddels doen er zo'n 700 kerken in 't hele land mee aan dit luidmoment. www.klokkenvanhoop.nl

Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen en goede moed!

Met hartelijke groet,

 

Rudolf Scheltinga,

pastoor.

072 - 506 1206
06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl
pastoor.egmond@gmail.com 

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum