Pastoraal geschreven

“Dit jaar zullen wij, voor het eerst sinds het Evangelie in onze streken door Willibrord en zijn leerlingen is verkondigd, geen Pasen kunnen vieren in onze kerkgebouwen.” Dat schrijven de aartsbisschop-elect van Utrecht en de bisschop van Haarlem in een brief aan de geestelijken, gelovigen en gastleden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De bisschoppen verwachten dat er tot tenminste 1 juni geen kerkdiensten meer kunnen plaatsvinden. Ook de de viering van het Pinksterfeest in de parochies komt daarmee waarschijnlijk te vervallen.

Het zijn zware en moelijke tijden, waarin wij met z'n allen ons bevinden. Het brengt onzekerheid met zich mee: hóe gaat dit allemaal verder en toe hoelang gaat dit werkelijk duren. En dan ook grote onzekerheid 'loop ik zelf ook het corona-virus' op en hoe zal mijn lichaam erop reageren? Dit zijn hele grote vragen waarop we geen antwoord kunnen vinden. We kunnen wel de kánsen op besmetting voorkomen door onze sociale contacten drastisch te blijven beperken. Daarom blijven velen van ons thuis, in eigen huis. Communiceren doen we nú juist met telefoon, vaste aansluiting en mobiel, we chatten, we mailen, we Facebooken, en op nog veel meer andere wijzen waarop we met elkaar in contact kunnen staan en contact kunnen onderhouden.

Getijdengebed en ‘Tekens van Hoop’ 
In de meeste parochies en staties ontstaan inspirerende initiatieven tot het omzien naar elkaar in deze crisistijd. Op de website www.okkn.nl vindt u in de linker kolom een overzicht van deze ‘Tekens van Hoop’ die uitdagen tot navolging of meteen kunnen worden opgevolgd. 

Naast het getijdengebed dat de leden van de gemeenschap de Goede Herder onderhouden, hebben de pastoors Victor Scheijde (Hilversum), Louis Runhaar (Amersfoort), onze eigen pastoor Rudolf Scheltinga (Egmonden) en Erna Peijnenburg (Alkmaar) op Facebook vormgegeven aan het dagelijks gebed van de kerk, met livestreams in de ochtend, de middag, de vroege avond en de late avond. U vindt deze op ‘Livestream getijdengebed in de coronacrisis’.  Ja, ook vanuit de wetenschap dat níet iedereen met een computer beschikt over Facebook. Er is wel de mogelijkheid om - al was het maar voor deze corona-periode - je computer wél aan te sluiten op Facebook om déze vieringen te kunnen volgen. 

De Dagsluitingen van Egmond aan Zee zijn ook terug te zien via YouTube. 
Hier onder bijvoorbeeld de link naar de Dagsluiting van woensdag 25 maart 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=WF4kbjfyDCE

Uiteraard kan men ook zonder deze livestream thuis deelhebben aan het altijd doorgaande gebed van de kerk. U kunt ook uw eigen pastoor mailen, bellen, appen met verzoek om gebed in de kerk én om daartoe aan kaarsje door hem te laten aansteken. Schroomt u alstublieft niet om hier gebruik van te maken.

Uw pastoor brengt momenteel méér tijd dan anders door aan de telefoon én achter de computer. Digitale communicatie viert - nog meer dan anders - hoogtij. Maar denkt u niet 'mijn vraag is niet belangrijk'. Ook uw vraag mag er zijn en laat die alstublieft horen. 


De bisschoppen vervolgen: "Van de ruimte die de overheid biedt om kerkelijke vieringen in kleiner verband te houden, zal de kerk geen gebruik maken, aldus de bisschoppen, ook om de kwetsbaren binnen de geloofsgemeenschap te beschermen en één lijn te trekken voor alle kerkplekken. Als alternatief voor het bijwonen van een ‘fysieke’ kerkdienst zijn er de komende zon- en feestdagen vieringen via YouTube te volgen, waarin beide bisschoppen of een van de bisschoppen en een priester van het andere bisdom voorgaan. Op zondag 22 maart vond de eerste ‘gestreamde’ kerkdienst plaats, waar meer dan zeshonderd kijkers aan deelnamen. De bisschoppen wijzen ook op andere initiatieven binnen de kerk, de 'Tekens van Hoop' die uit de verschillende parochies worden aangereikt en het volgen van het bidden van het getijdengebed via internet. “Dit voedt het vertrouwen dat we elkaar zullen blijven vinden en vasthouden in deze moeilijke tijd, in ons land en in onze wereld, ook nu deze periode langer duurt dan aanvankelijk gedacht.”


De volledige brief van onze bisschoppen kunt u hier downloaden.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum