Klokken luiden op BevrijdingsdagNederlandse kerkklokken luiden voor corona

Honderden kerken door het hele land luidden woensdagavond 29 april voor de laatste keer van 19.00-19.15 uur de klokken om ‘troost en hoop’ te bieden voor slachtoffers van het coronavirus, hulpverleners een hart onder de riem te steken en verbinding te maken tussen alle mensen die nu noodgedwongen thuis zitten. Het in de Oud-Katholieke Paradijsparochie van Rotterdam geboren initiatief verspreidde zich binnen enkele dagen door het hele land. “Alle beeldbepalende kerkklokken van Nederland laten vanavond van zich horen”, verwacht koster Michael van den Bergh van de Paradijskerk.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden. De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur. Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land. Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

 

Ook in Rotterdam en veel andere steden van het land is het ongewoon stil op straat, merkt Van den Bergh. “Wanneer ik zondagochtend naar de kerk fiets om de klokken te luiden, liggen veel Rotterdammers nog te slapen. Ook dan is het rustig. De stilte van nu klinkt anders. Het geluid van een levendige stad als Rotterdam is verdrongen door een stilte waarin bezorgdheid, angst, onzekerheid en eenzaamheid doorklinkt. Het is de dreigende stilte van een storm die al is opgestoken maar niemand kan zien of voelen”, aldus de koster van de Rotterdamse parochie.

Solidariteit

Alhoewel heel veel mensen een groot deel van de tijd noodgedwongen thuis zit, lijkt het coronavirus hen juist dichter bij elkaar te brengen. Van den Bergh: “Wanneer je naar de lege schrappen met wc-papier kijkt, lijkt het alsof het ‘ieder voor zich’ is. Toch merken wij in de parochie eerder het tegendeel. Er is ontzettend veel solidariteit en medeleven. Met mensen die direct met het virus te maken hebben; de slachtoffers en iedereen die in de zorg werkt. Met de mensen die maken dat de samenleving blijft draaien, van de vuilnismannen tot de politiemensen, pizzabezorgers en vakkenvullers. En met veel ouderen en anderen in kwetsbare posities, voor wie het nu echt een hele zware en dreigende tijd is. Overal zie je initiatieven ontstaan om elkaar een helpende hand toe te steken, op wat voor manier dan ook.”

Verbinding

Het ‘klokkeninitiatief’, dat ook door de landelijke Raad van Kerken is overgenomen, sluit aan bij de brede maatschappelijke behoefte om elkaar vast te blijven houden. Van den Bergh: “Kerkklokken zorgen voor verbinding. Zij luiden niet alleen om kerkdiensten aan te kondigen, maar al eeuwen ook bij momenten van vreugde, verdriet en nood. Kerkklokken maken geen onderscheid tussen geloof of levensovertuiging. Zij worden door iedereen gehoord en begrepen.” Het luiden van de kerkklokken sluit aan op de nationale gebedsdag die vandaag plaatsvindt. “Bidden is voor veel mensen, zeker in de Randstad, best ingewikkeld. Wanneer je een kerkklok hoort, heb je geen woorden nodig. Iedereen kan meedoen met een moment van stilstaan bij elkaar wanneer je in het hele land de klokken hoort luiden”, aldus koster Michael van den Bergh.


Op de website www.klokkenvanhoop.nl vindt u meer informatie. 


De landelijke Raad van Kerken heeft zich bij dit initiatief aangesloten, zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/ 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum