Gebed in corona-tijd

Genadige God
schepper van licht en leven
oorsprong en doel van ons bestaan
zie naar uw mensen in benauwdheid

benauwd door de gevolgen van het coronavirus
          slachtoffers, familieleden en vrienden
benauwd door de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening
          artsen en verpleegkundigen, vrijwilligers
benauwd door onrust en onzekerheid
           wij allen – kwetsbare mensen
ons oog op u gevestigd

wees onze bevrijder
dat we een geneesmiddel vinden tegen het virus
dat we rust vinden tegen onze onrust
als we dat tekortkomen

leid ons door uw Geest naar de dag van Pasen
dat we uw heilige naam loven en prijzen
in eeuwigheid
door Christus onze Heer.
Amen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum