Verdere aanscherping maatregelen coronavirus - kerksluiting m.i.v. 16 maart tot i.i.g. 3 april

 

Zusters en broeders,

Afgaande op het oordeel van de persconferentie van de minister-president van afgelopen donderdag 12 maart en van de adviezen van medisch experts kwamen wij donderdagavond tot een verdere aanscherping van onze eerder genomen maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In onze instructie lieten wij het doorgaan van vieringen en activiteiten bewust over aan de verantwoordelijkheid van de pastores en kerkbesturen ter plaatse.

Nu we enkele dagen verder zijn en de ervaringen uit het land met de aangescherpte maatregelen mee kunnen laten wegen kiezen wij opnieuw voor een aanscherping. Deze maatregel valt ons niet licht, maar lijkt ons de meest wijze weg ter voorkoming van meer besmettingen en een overbelasting van ons zorgsysteem.

Vanaf maandag 16 maart tot en met tenminste vrijdag 3 april zijn alle kerken voor kerkdiensten gesloten en komen alle andere reguliere kerkelijke bijeenkomsten, uitgezonderd die van het landelijke crisisteam, te vervallen. 

Sommige parochies hebben besloten om op zondag 15 maart al geen viering meer te hebben. Dit ondersteunen wij van harte. Mochten andere parochies zich hierbij willen aansluiten, dan heeft dat onze instemming. Parochies die de zondagsviering toch doorzetten, wijzen wij met klem op de eerder gecommuniceerde veiligheidsvoorschriften.

Eventuele uitvaarten worden in besloten kring van de naaste familie en met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen gehouden. Voor persoonlijk pastoraat blijven de donderdagavond afgekondigde richtlijnen van kracht.


Met broederlijke groet,

Utrecht/Amsterdam, 14 maart 2020

 

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

Dirk Jan Schoon, bisschop van HaarlemAmersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 maart 2020

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum