Pontificale hoogmis

In deze dienst (23 november) zal onze nieuwe bisschop Dirk Jan Schoon voor het eerst pontificaal (=met staf en mijter) voorgaan. Helaas wordt deze zondag nog vaak gezien als een angstaanjagende dag, omdat uit het evangelie gelezen wordt over het laatste oordeel. Toch is deze zondag niet zo bedoeld. Het 'oordeel' is voor een christen geen afschrikwekkende zaak, maar een noodzakelijke reiniging om vanuit deze vaak zo misvormde wereld over te gaan in de wereld die goed en mooi is, zoals God haar bedoeld heeft. De betekenis van het 'oordeel' is, dat het koninkrijk van God echt iets van ons vraagt. Het is niet zomaar wat. Het is een herstelde wereld, waaruit het kwaad eerst moet worden weggedaan. Dan kan de vreugde aanbreken waarover we zingen:

Eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
(uit gezang 721)

En ons kerkkoor zingt op deze zondag vaak het oude lutherse lied 'Wachet auf', in de beroemde zetting van Johann Sebastian Bach:

'Op, waakt op!' zo klinkt het luide.
Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen.
Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens- en eng'lenstem!
(vertaling volgens Liedboek gezang 262)

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum