Bijwonen van de verkiezing van de volgende Aartsbisschop van Utrecht

 

Op zaterdag 15 februari 2020 zal in de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht tijdens de mis van de Heilige Geest de verkiezing van de volgende Aartsbisschop van Utrecht plaatsvinden. Onderstaand is aangegeven hoe u zichzelf hiervoor kunt aanmelden.

De verkiezingsdag kent het volgende verloop:
09.45 – 10.45 uur  Ontvangst met koffie in congres- en vergadercentrum ‘In de Driehoek’
11.00 – 12.15 uur   Eucharistieviering (tot en met ‘gebed na de communie’)
12.30 uur –             Stemronde 1 tot (maximaal) stemronde 5 (iedere stemronde duurt ca. 1 uur)
Aansluitend             Slot eucharistieviering

Na afloop van de viering is er gelegenheid een drankje met elkaar te drinken in ‘In de Driehoek’.

Aangezien de verkiezing plaatsvindt tijdens de eucharistieviering en deze hierdoor geruime tijd zal duren, wordt u uitdrukkelijk aangeraden voor de lunch zelf eten en drinken mee te nemen. U kunt uw zelf meegebrachte lunch in de kerkbank nuttigen.

De kathedrale kerk heeft een beperkte capaciteit. Om teleurstellingen op de dag zelf te voorkomen is de kathedraal op deze dag alleen toegankelijk na aanmelding en op vertoon van een toegangsbewijs. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, dient u zich derhalve vooraf aan te melden via buro@okkn.nl

Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari
Toewijzing van de beschikbare plekken vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
Let op: uw aanmelding geeft geen garantie op toegang!

Op 11 februari ontvangt u een reactie op uw aanmelding. Wanneer er voor u een plek in de  kathedraal beschikbaar is, is het bevestigingsbericht uw toegangsbewijs tot de kathedraal. U zult worden gevraagd dit toegangsbewijs bij aankomst te tonen. Dit kan zowel digitaal (door deze te tonen op uw telefoon) als op papier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 februari 2020

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

De volgende viering vervallen ten gevolge van de corona-crisis
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 geen OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 geen KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum