Boodschap bij het feest van St. Willibrord

Boodschap van de Oud-Katholieke en Anglicaanse bisschoppen in continentaal Europa
aan hun kerken ter gelegenheid van het feest van St. Willibrord 2019

Beste broeders en zusters in Christus:

Ik stuur jullie hartelijke groeten voor het feest van St. Willibrord. Elke keer als we het feest vieren van een van onze broeders of zusters die ons in deze wereld zijn voorgegaan, proberen we drie dingen te doen: ten eerste, God danken voor hun leven en voorbeeld; ten tweede, inspiratie vinden in moeilijke tijden vandaag; en ten derde, iets leren voor de toekomst.

We kunnen God danken voor het voorbeeld van St. Willibrord, een leven gekenmerkt door doorzettingsvermogen in het verlangen om Jezus Christus te dienen. De context waarin hij zijn missie ontwikkelde verschilt niet veel van onze huidige context. Het Europa van die tijd was multicultureel en heidens. Ons huidige Europa is multicultureel en geseculariseerd. Vroeger waren er dienaars van afgoden, tegenwoordig vinden we onder ons aanbidders van geld en plezier.
De huidige tijd wordt gekenmerkt door verschillende crises: de ecologische crisis, met het verbranden van het Amazonewoud en de vernietiging van de natuur in het algemeen, de politieke crisis met een Brexit die probeert de waarden te vernietigen die we samen in Europa hebben gecreëerd, en de humanitaire crisis, waarbij duizenden mensen Europa proberen te bereiken vanuit andere armere continenten. Deze crises verschillen niet veel van die welke bestonden toen St. Willibrord leefde; we kunnen worden geïnspireerd door de standvastigheid van Willibrord, vechtend in soortgelijke crises in zijn tijd, zodat we kunnen vechten in onze huidige crises. Hoe meer dingen veranderen, zeggen ze, hoe meer ze hetzelfde blijven.

Voor de toekomst kunnen we leren dat God de Heer van de geschiedenis is. Bij vele gelegenheden redde God deze heilige in moeilijke en gevaarlijke tijden. Bijvoorbeeld: toen hij de Friezen evangeliseerde; bij de dood van koning Pepijn, zijn opvolger, Radboud, die een opstand begon die veel kerken trof en veel christenen doodde. St. Willibrord zocht zijn toevlucht in een klooster dat hij had gesticht en toen Radboud stierf in 719 keerde St. Willibrord terug om te evangeliseren. Ondanks de zeer ernstige tegenslagen waarmee hij geconfronteerd werd, bleef hij constant in zijn geloof. Als we ons leven herinneren, zullen we ontdekken dat God in het verleden heeft geholpen. Het verhaal van St. Willibrord is een verhaal over hoop. God heeft hem vele malen geholpen en we weten zeker dat hij ons ook kan helpen.

In naam van de Oud-Katholieke en Anglicaanse bisschoppen van continentaal Europa
Carlos Lopez-Lozano
(Bisschop van Madrid van de Spaanse hervormde bisschoppelijke kerk (Anglicaanse communie)
Inzameling kleding

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum