De waarde van de kerk

De waarde van de kerk

Wat is de waarde van de kerk? Dit onderzoekt Actie Kerkbalans met een landelijke peiling. Deze peiling wordt gehouden onder leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente.

De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften die met de Actie Kerkbalans jaarlijks door parochianen gegeven worden. Omdat de peiling mede onder parochianen en gemeenteleden van de twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze samenleving. In 2018 hield Actie Kerkbalans een vergelijkbare peiling, die toen was gericht op de organisatoren van Kerkbalans in de lokale kerken. Dit keer worden alle kerkleden uitgenodigd om mee te doen.

De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd.

Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020.

De uitkomsten worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2019

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum