De waarde van de kerk

De waarde van de kerk

Wat is de waarde van de kerk? Dit onderzoekt Actie Kerkbalans met een landelijke peiling. Deze peiling wordt gehouden onder leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Broedergemeente.

De peiling achterhaalt het ‘waarom’ achter de giften die met de Actie Kerkbalans jaarlijks door parochianen gegeven worden. Omdat de peiling mede onder parochianen en gemeenteleden van de twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze samenleving. In 2018 hield Actie Kerkbalans een vergelijkbare peiling, die toen was gericht op de organisatoren van Kerkbalans in de lokale kerken. Dit keer worden alle kerkleden uitgenodigd om mee te doen.

De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd.

Het invullen van de peiling kan via www.kerkbalans.nl/peiling2020.

De uitkomsten worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 oktober 2019

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum