Vervolg werkgroep geloofsinformatie

 N.a.v. het vorige bericht van de werkgroep volgt hier nog wat info. 

Dinsdag 21 oktober en 25 november zal Teresa Takken avonden verzorgen waarin zij liturgie en ethische dilemma's met elkaar in verbinding brengt.
De eerste avond staat vooral in het teken van het omzien naar elkaar; de toegenomen zorgzwaarte, achterblijvende budgetten, hogere eisen. Hoe ver reikt onze zorg voor elkaar? Hoe gaan we als gelovigen hiermee om?Wat heeft de liturgie ons te bieden in het dagelijkse 'doen' en in onze zoektocht naar zingeving?
Tijdens de tweede avond richten we ons meer op wat de liturgie ons kan bieden als wij geconfronteerd worden met medische beslissingen omtrent bijvoorbeeld orgaandonatie en levensverlengende behandelingen. Wat betekent 'kwaliteit van het leven' precies?

Hoewel de beide avonden zeker raakvlakken hebben zijn ze ook los van elkaar te bezoeken. U bent welkom vanaf 20.00 uur in de grote zaal van het Verenigingsgebouw.

Op dinsdag 11 november bent u welkom in het sfeervolle hervormde kerkje te Egmond Binnen.

Deze kerkmuziekavond zal worden geleid door pastoor Ploeger (uitleg en voorzang) en Johan de Wit (orgel). Het thema is: Liedjes van verlangen. Het thema sluit aan bij de kerkelijke herfsttijd, waarin het gaat om het uitzien naar het koninkrijk van God, het verlangen naar vrede en het gedenken van hen die ons zijn voorgegaan. Door dit thema belooft het een ontroerende en feestelijke avond te worden.
Om 20.00 uur staat de deur voor u open. Dan zullen de kinderen uitgezongen en weer thuis zijn met een goed gevulde tas snoepgoed en is het uw beurt om te gaan zingen. Uw beloning is op sfeervolle wijze tot rust komen en er ook nog iets van opsteken. Na afloop gaat u ook goed gevuld naar huis!

U ziet, er valt genoeg te doen tijdens de langer wordende avonden. Wij van de werkgroep denken dat we u een aantal mooie gelegenheden bieden om tot geestelijke verdieping te komen. Voor elk wat wils. Maar we kunnen het nog zo mooi bedenken; alleen met uw aanwezigheid wordt het zinvol en verrijkend!

En als u komt, kijk dan eens om u heen. Misschien is er in uw nabijheid iemand die niet alleen kan of durft te gaan en kunt u samen gaan. Omzien naar elkaar begint zo dichtbij.

Namens de werkgroep,
Trees Visser-Groot

 

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum