Openbare kennisgeving

Geachte parochianen,

van onze bisschop, Dirk Jan Schoon,
ontvingen wij een brief met daarin de volgende passage:

"Op 30 juni 2019 verstreek het mandaat van de kerkmeester/penningmeester.
Volgens het Statuut, artikel 139, wordt een kerkmeester benoemd voor een periode van vier jaren en is hij/zij slechts eenmaal terstond herbenoembaar.

Eveneens conform artikel 139 van het Statuut stelt het kerkbestuur bij openbare kennisgeving de leden van de parochie gedurende een maand in de gelegenheid kandidaten voor te dragen bij iedere vacature."

Bij deze voldoen wij aan het verzoek van onze bisschop.

Als kerkbestuur geven wij aan dat wij grote waardering hebben
voor de inzet en enthousiasme van de huidige kerkmeester/penningmeester.

Als kerkbestuur dragen wij dan ook hem voor een herbenoeming voor,
nadat hij ook zelf heeft aangegeven voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Mochten er onder de volwassen parochianen tevens andere kandidaten zijn,
voor de functie van kerkmeester in de huidige vacature,
dan verneemt het kerkbestuur dat graag.

Gelieve dit te melden bij het kerkbestuur.
De uiterste datum voor deze melding is 7 augustus 2019.

Met vriendelijke groet, 
namens het kerkbestuur,

pastoor Rudolf Scheltinga,
voorzitter.Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum