AGENDA

AGENDA

Getijden deze week: psalmen KB 1085, lezingen KB 1056

 

Zondag 20 januari
11.15 uur            Koffie/theedrinken in ’t Verenigingsgebouw Egmond

Maandag 21 januari | H. Agnes, maagd en martelares
13.30 uur            Bijeenkomst ‘In Vrijheid Verbonden’ in Utrecht
                              www.invrijheidverbonden.nl
18.30 uur            Bijeenkomst Lekengelovigen OKKN in Hilversum
                              vanwege tussenrapportage van de commissie bestuur en                              organisatie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
                              opgave via: buro@okkn.nl of 033 – 4 62 08 75.
19.30 uur            Repetitie Seasingers

Dinsdag 22 januari
10.30 uur            Bijeenkomst Sociaal Platform de Egmonden
10.30 uur            Overleg Episcopale Kerken in Amersfoort
17.00 uur            Start Retraite Geestelijkheid OKKN in Zundert
20.00 uur            Redactie RTV80 in Studio Zuiderduin
20.00 uur            Thema-avond in ’t Verenigingsgebouw Egmond
                              Gesprek met elkaar aan de hand van (uw) stellingen!

Woensdag 23 januari

09.00 uur            Eucharistieviering
19.30 uur            Repetitie Kerkkoor

Donderdag 24 januari | H. Franciscus van Sales, bisschop v. Genève
19.00 uur            Repetitie Mannenkoor
20.00 uur            Mannenvereniging St. Jan | Bijeenkomst

Vrijdag 25 januari |Roeping van de H. Apostel Paulus
13.30 uur            Einde Retraite Geestelijkheid OKKN in Zundert

Zaterdag 26 januari |H. Timoteüs, martelaar, en H. Titus, bisschop
19.00 uur            Vespers + Lof met Mannenkoor

Zondag 27 januari | Derde zondag na Epifanie | Hoogfeest H. Agnes
10.00 uur            Eucharistieviering met Kerkkoor

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum