Viertal regionale avonden

Bespreking rapport van de onderzoekscommissie-Stevens

Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland organiseert de komende weken een viertal regionale avonden waar de bespreking van het rapport van de onderzoekscommissie-Stevens centraal zal staan.

De bijeenkomsten vinden van 19.30 – 22.00 uur plaats op:

• 17 oktober Haarlem, bij de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 78
• 25 oktober Hilversum, gebouw de Akker bij de kerk van de H. Vitus, Melkpad 12
• 1 november Zwolle, de gemeentezaal bij de Evangelisch Lutherse Gemeente, Koestraat 2
• 5 november Rotterdam, zaal ‘de Ark’ naast de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25

De avonden zijn vooral bedoeld voor parochianen.
Naast een korte introductie van het rapport hebben de avonden een drieledig doel:

• het met elkaar delen van gevoelens en andere reacties op het rapport;
• het aan de orde stellen van vragen die het rapport oproept;
• en het met elkaar van gedachten wisselen over de vraag hoe nu verder te gaan.

De bijeenkomsten hebben een besloten karakter, zodat iedereen de vrijheid heeft om een eigen bijdrage aan het gesprek te leveren. De beide bisschoppen zullen het eerste gedeelte van de avond bijwonen, om naar ieders inbreng te luisteren en ook eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

De avonden worden geleid door een gespreksleider. Aan hen zal worden gevraagd na afloop een korte impressie van de avonden te geven met het oog op de verdere bespreking in de Synode.

Wij realiseren ons dat het met name voor synodale vertegenwoordigers naast de clusterbijeenkomsten een extra tijdsinvestering vergt. We hopen desondanks op een goede opkomst om het rapport in brede kring te bespreken en verzoeken u om uw parochianen van deze avonden in kennis te stellen.

Namens het Collegiaal Bestuur,
Dirk Jan Schoon, voorzitter en bisschop van Haarlem
Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum