Deelverhuur Verenigingsgebouw Egmond nu van de baan

Besluit bestuur STOOP / Kerkbestuur

Op de parochiele najaarsgemeentevergadering van dinsdag 9 oktober 2018 stond het volgende punt op de agenda:

Verenigingsgebouw Egmond: kansen voor de toekomst
Deze heeft betrekking op de huidige situatie van ’t Verenigingsgebouw Egmond én op de toekomst van dit gebouw, met name om het financieel rendabel te houden. Als bestuur willen we u graag deelgenoot maken van een uitdagende kans voor ’t Verenigingsgebouw Egmond. 

Op het voorstel van het bestuur van de Stichting ter Ondersteuning van de Oud-Katholieke Parochie (STOOP) en van het Kerkbestuur van de parochie werden diverse zienswijzen ingediend. Er was sprake van een grote betrokkenheid bij dit onderwerp, welke bleek uit het zeer grote aantal aanwezigen én de diverse insprekers op dit agendapunt. Een ieder die sprak deed dit vanuit haar/zijn hart, met emotie én betrokkenheid bij 't Verenigingsgebouw Egmond én bij de Oud-Katholieke Parochie. Dit heeft het bestuur van de STOOP / Kerkbestuur zeer goed gedaan.

Het bestuur van STOOP / Kerkbestuur heeft dit onderdeel van de parochiele najaarsgemeentevergadering, in een ingelaste extra bestuursvergadering (welke werd toegezegd tijdens de gemeentevergadering) op woensdag 10 oktober besproken. Daarin zijn alle standpunten en zienswijzen gewogen.

Besluit van het bestuur STOOP / Kerkbestuur is
om het voorgestelde deelverhuur van 't Verenigingsgebouw Egmond
niet verder te verkennen en te bespreken en er derhalve mee te stoppen.

Wij danken allen voor de constructieve wijze van vergaderen en samenwerken,
en hopen het opgebouwde vertrouwen ook in de komende tijd te kunnen waarnemen,
omwille van de toekomst van 't Verenigingsgebouw Egmond en 
van de toekomst van de Oud-Katholieke parochie van St. Agnes.

Aan het totale verslag van deze vergadering wordt nog gewerkt.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur STOOP / Kerkbestuur,


pastoor Rudolf Scheltinga,
voorzitter

* U kunt de voorzitter ook benaderen voor een nadere toelichting op dit besluit

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum