MEDEDELING

De presentatie van het rapport van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik in onze kerk vindt plaats op dinsdagmiddag 9 oktober 2018 in het bisschoppelijk bureau te Amersfoort tijdens een besloten bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de pers en een beperkt aantal genodigden. Te zelfder tijd komt het rapport beschikbaar op de website van de landelijke kerk (www.okkn.nl). Alle overige informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de verspreiding van het rapport in de parochies en de bespreking ervan op regionale bijeenkomsten, zal eveneens dinsdag beschikbaar zijn.

Zondag 14 oktober is er daarom een éxtra keer koffiedrinken na de viering.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum