In gesprek met .....

Lezers in gesprek met auteurs 'OKKN: Een inleiding'

In het voorjaar van 2018 verscheen 'De Oud-Katholieke Kerk van Nederland: Een inleiding.' Nu gaan de auteurs graag met lezers in gesprek over de inhoud. Op 3 en 31 oktober 2018 wordt hiertoe gelegenheid gegeven. U bent van harte welkom!

Op 3 oktober kunt u in gesprek gaan met dr. Remco Robinson, dr. Mattijs Ploeger en prof.dr. Peter-Ben Smit over praktijk, geloofsleer en oecumene. Op 31 oktober gaan drs. Wietse van der Velde, dr. Koenraad Ouwens en prof.dr. Jan Hallebeek graag met u in gesprek over kerkgeschiedenis, liturgie en kerkelijk recht. 

Klik hier voor meer informatie over de avonden die in Haarlem resp. Hilversum gehouden worden. 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 augustus 2018

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum