Bestuur en Organisatie

Geacht lid van de Oud-Katholieke Kerk,

Zoals u weet is de Commissie Bestuur en Organisatie nu ruim twee jaar bezig met haar opdracht uit het beleidsplan. Een niet eenvoudige opdracht die een zorgvuldige aanpak vraagt.

De commissie is van mening dat gesprekken met de kerkgemeenschap essentieel zijn, zodat argumenten gehoord en besproken kunnen worden.

De commissie rondt in het najaar een bespreekvoorstel af. Direct na de Synode, vanaf december 2018, zal de commissie de drie doelgroepen die samen de kerk vormen,  gelovigen – geestelijken – bisschoppen, apart voor een gesprek uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de inhoud van het bespreekvoorstel. Over de precieze planning van deze gesprekken zullen we u tijdig informeren.

De commissie hecht er waarde aan te benadrukken dat zij openheid en dialoog voorstaat.
Wij danken u voor uw geduld en zien uit naar een goed gesprek over dit onderwerp.

 

Namens de leden van de commissie,

Wietse van der Velde

Alexandra Gerny

Martijn Blaauw

Miranda Konings – Roobol

Harald Munch

 

Patrick Groenewegen, voorzitter

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum