Gemeentevergadering Voorjaar 2018

Gemeentevergadering Voorjaar 2018

 

Alle parochianen worden uitgenodigd voor het bijwonen van de voorjaarsgemeentevergadering 2018.

Datum           Dinsdag 29 mei 2018

Aanvang       20.00 uur – inloop van 19.45 uur

Locatie          Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Aanwezigen/afwezigen
 3. Definitieve vaststelling van de agenda
 4. Eerste rondvraag.
 5. Goedkeuring van het verslag van de najaarsgemeentevergadering 2017
 6. Korte zaken voortkomend uit het verslag
 7. Pastoraal jaarverslag 2017 door de pastoor
 8. Financieel verslag 2017 en verslag van de kascontrole commissie
  en begroting 2018-2019
 9. Stand van zaken betreffende voorstellen om te komen tot een herinrichting van ons kerkgebouw
 10. Tweede rondvraag
 11. Sluiting

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

 • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
  Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
 • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum