Twee jubilea

Twee jubilea op 30 juni a.s.

Op zaterdag 30 juni a.s. viert de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland haar 50-jarig jubileum met een benefietconcert in de parochiekerk te Amsterdam. Dit concert wordt gevolgd door de viering van de vespers van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus ter gelegenheid van het 10-jarig bisschopsjubileum van Dirk Jan Schoon. Na afloop is er een samenzijn met een hapje en drankje.

De toegang is vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie Sint Paulus. Aanmelding i.v.m. catering graag per email bij Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.

Voor nadere informatie klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 mei 2018

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum