Reacties gevraagd!!

Tijdens de Advent 2017 verschenen er via deze website vier videogesprekken met de beide bisschoppen waarin zij ingingen op de lezing van de eerstvolgende adventszondag. 

Het was de bedoeling dat de kijkers een idee kregen van wat het voor de spreker, de bisschop dus, betekent om christen te zijn, wat hem daarbij drijft en wat anderen daaraan kunnen hebben. 

Inmiddels hebben we, mede door de gegeven feedback, gezien dat publicatie van deze gesprekken wellicht meer past bij Facebook dan bij de website van de OKKN. Vanuit die optiek gaan we deze keer de berichten en gesprekken primair verspreiden via Facebook. 

Zie https://www.facebook.com/DickJSchoon en/of https://www.facebook.com/JorisAOLVercammen

We zijn benieuwd of u denkt dat onze bedoeling ook gehaald wordt en wat uw overwegingen daarbij zijn. Wilt daarom een van beide Facebook pagina’s bezoeken en uw mening daar achter laten?

Om een idee van de werking te krijgen helpt het ook als u het filmpje deelt met uw eigen contactpersonen.

Om de videogesprekken wel voor een ieder - dus ook voor diegene die geen Facebook gebruiken - toegankelijk te maken, zult u de linkjes naar de video's ook hier terug kunnen vinden.

De eerste video over Aswoensdag vindt u hier.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 februari 2018

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum