Bericht van Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

 

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is haar werkzaamheden gestart en gereed om (nieuwe) meldingen te ontvangen en te behandelen. 

Wij nodigen iedereen uit om contact op te nemen in het geval u slachtoffer bent (geweest) van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen de OKKN of als u daarvan getuige bent geweest of er op enigerlei wijze kennis van hebt gekregen. 

Dat kan per telefoon of via een mail of chat. 

• Telefoon: 0900-9999001 

www.verbreekdestilte.nl (voor mail of chat) 

U kunt ook mailen naar de secretaris van de Onderzoekscommissie. 
Haar mailadres is: m.denekamp@casema.nl.

Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Ook zullen wij in de komende tijd mensen benaderen van wie ons bekend is dat zij ons informatie kunnen verschaffen.

Voor de verdere gang van zaken verwijst de Onderzoekscommissie naar haar protocol (met bijlage).

De Onderzoekscommissie bestaat uit de volgende personen:  

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum