Doctor Mattijs Ploeger

  

Pastoor Mattijs Ploeger is op 16 juni doctor (dr.) in de theologie geworden. Na vijf jaar studie heeft hij een proefschrift geschreven. Hij verdedigde zijn proefschrift - Celebrating church. Ecumenical contributions to a liturgical ecclesiology - met verve vanmiddag in Utrecht ten overstaan van de hooggeleerde dame en de hooggeleerde heren, die het hem niet bepaald gemakkelijk maakten.

Vele vragen werden hem gesteld - soms zeer uitgebreid ingeleid. Iedere vraag beantwoordde Mattijs duidelijk, in een taal die ook voor de 'gewone' hoorder begrijpelijk was. Hij had er - ondanks de zichtbare spanning - ook plezier in. Dat was ook te zien aan de gezichten van de hooggeleerde opponents tijdens het stellen van de vragen én helemaal tijdens het horen van de antwoorden van Mattijs.

Gesteund door zijn beide paranimfen, pastoor Harald Munch en pastoor Bernd Wallet, wist hij het tot een glorieus einde te brengen.

Plotseling klok het verlossende woord van de pedel: 'Hora est!'.

Na een korte schorsing van de zitting, waarin de promotie-commissie zich terugtrok voor beraad, werd de zitting voortgezet. Aan het begin van dat deel stond de promovendus, met naast hem ter linkerzijde Bernd Wallet en ter rechterzijde Harald Munch, om het oordeel van de commissie te horen: aan hem werd het doctoraat in de theologie toegekend met alle daarbij behorend rechten en plichten!

In de laudatio, door prof. mr Jan Hallebeek,  werd hij geprezen om zijn doorzettingsvermogen om zijn proefschrift tot een goed einde te brengen. Zijn vrouw Astrid en hun beide zonen Stijn en Sem delen in de lof.

Velen waren naar Utrecht gekomen om deze promotie mee te maken, collegae uit binnen- en buitenland en parochianen werden ook gesignaleerd uit Egmond aan Zee, uit Krommenie. De aartsbisschop van Utrecht mgr. dr Joris Vercammen en de bisschop-elect van Haarlem mgr. dr Dirk Jan Schoon waren ook aanwezig, in het academie gebouw van de Universiteit Utrecht te Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van de oud-katholieke parochie te Utrecht.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum