Oude misbruikzaak in de openbaarheid

Persbericht

Oude misbruikzaak in de openbaarheid
Het bericht van de arrestatie van een oud-katholieke priester in Cambodja op verdenking van het maken van kinderporno heeft bij veel mensen binnen en buiten onze kerk een schok teweeg gebracht, ook bij slachtoffers van seksueel misbruik. Iemand die in 1973 door een oud-katholieke priester is misbruikt heeft zich met zijn verhaal tot de Volkskrant gewend, die daar op 27 april jl. een artikel aan wijdde. Hij is naar voren gekomen met de mededeling dat hij ontevreden is met de afwikkeling van een melding, die hij in 2014 hierover deed.

Zijn melding leidde in 2015 tot een formele klacht bij het meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR*). De ingestelde klachtencommissie bevond de klacht over het misbruik - hoewel hij officieel was verjaard - gegrond en stelde de OKKN maatregelen voor, waar deze uitvoering aan heeft gegeven. Een voorname klacht van het slachtoffer nu is dat de priester die hem destijds misbruikte door de kerk nog steeds wordt toegestaan zijn werk als priester uit te oefenen.

Een van de adviezen van de klachtencommissie was dat de kerk ervoor zou zorgen dat de betreffende priester niet meer in situaties zou werken, waar hij te maken kreeg met jongeren. Ook dit advies is opgevolgd. De inmiddels gepensioneerde priester werd alleen nog ingezet bij het voorgaan in vieringen en bij noodgevallen, bijvoorbeeld in het bedienen van het sacrament der zieken, als er geen andere priester beschikbaar was, maar niet langer in pastorale betrekkingen. De bisschop van Haarlem realiseert zich door deze ontwikkelingen dat er in 2015 wellicht te weinig tegemoet gekomen is aan de gevolgen van het misbruik voor het slachtoffer. Hij heeft de desbetreffende priester alsnog op non actief gesteld en hem de mogelijkheid tot het voorgaan in kerkdiensten ontzegd.

Wij willen zeer stellig weerspreken dat we het slachtoffer ‘ten strengste zouden hebben afgeraden’ om een kerkelijke of juridische procedure te starten, zoals in het Volkskrantartikel wordt gesuggereerd en in een tussenkop nog extra aandacht trekt. Er is door de bisschop van Haarlem en door de plaatselijke pastoor steeds integer met hem gezocht naar wat zijn belang het best diende en daarin had zo’n advies geen plaats.

Ook al is de kerk geschokt door de confrontatie binnen één week met twee zaken van seksueel misbruik en kan zij niet uitsluiten dat zich nog meer slachtoffers zullen melden, zij streeft oprecht naar de bestrijding van onrecht en het doen van gerechtigheid aan slachtoffers. Als er in de kerk meer zaken rondom deze problematiek spelen, doet zij nogmaals een ernstig beroep op slachtoffers daarvan om ermee naar voren te treden en zich met hun verhaal te melden. Zie daarvoor de contactgegevens op de homepage van www.okkn.nl.

Namens het collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland,

+Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
+Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht

* Het meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties is een samenwerking van acht grote en kleine kerken in Nederland, dat mede op initiatief van de OKK in het leven is geroepen, juist als antwoord op de vele vragen rond seksueel misbruik.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum