De bisschop zingt

De Bisschop zingt - Aflevering 2 De verheerlijking op de berg

Omslagpunt in het werk van Jezus. Niet het verkondigen van het Koninkrijk en het genezen staat centraal, maar het lijden van Jezus zelf. Bisschop Dirk Jan Schoon vertelt wat hem raakt, fascineert en troost in de bijbelverhalen die op de zes zondagen van de veertigdagentijd en op paasochtend in de kerk gelezen worden.


Het zijn verhalen over de grote vragen die elk mens wel ken: over geluk, wantrouwen, lijden, inzicht, dood en leven. Steeds blijkt dat er geen eeuwige en afdoende antwoorden te geven zijn. Dat komt niet alleen doordat ons verstand te beperkt is om de complexiteit van het leven in één woord of gedachte te kunnen samenvatten, maar vooral ook omdat Gods genade groter is dan ons hart. Het zingen verlicht de zorgen van je hart en geeft uitdrukking aan je inspiratie.

Uit het interview:

“Het is ook wonderlijk dat er aan dat lijden van Jezus zoveel hoofdstukken worden besteed in die kleine boekjes van de Evangelies.” 

“Dus dat Koninkrijk is niet iets dat door een goede prediking en door goede werken, genezing, tot stand komt. Er is nog meer. Er is nog een dimensie meer te vertellen en ik denk dat dat in het lijdensverhaal van Jezus naar voren komt.”

“Genezen en goede werken doen is voor mij nog een beetje teveel symptoombestrijding. Als je maar genoeg pleisters hebt, dan kun je de ellende op de wereld genoeg afdekken. En het lijden, sterven en verrijzen van Jezus geeft een dimensie aan het heil dat God voor ons in deze wereld heeft gebracht die ons begrip te boven gaat. Dus daarmee valt er beter nog te leven dan met alleen pleisters op wonden.”

“Ingewikkeld, he, dat vind ik zelf ook….”

Om na te lezen:

Exodus 24, 12-18

Filippenzen 3, 7-14

Matteus 17, 1-9

Lied 614 uit het Oud-Katholiek Gezangboek

LINK naar de website van de parochie Amsterdam mét daarin het filmpje.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum