Kerkproeverij

Dag Kerkproeverij in Nijkerk

Kerken die zich willen voorbereiden op de zondag van Kerkproeverij kunnen vrijdag 21 april meedoen met een studiedag onder leiding van Michael Harvey, de Engelsman die het concept van een Back to Church Sunday bedacht. De organiserende PKN en RKK hebben inmiddels ook de plaats van samenkomst bekend gemaakt. De studiedag vindt plaats van 10 tot 16 uur in de Goede Herderkerk in Nijkerk. Dat is mooi centraal gelegen en vlak bij het station.


Er hebben zich al meer dan honderd mensen opgegeven voor de nieuwsbrief. Deze verscheen tot voor kort bij de Raad van Kerken en is nu per 1 maart overgegaan naar het communicatieteam dat vanuit de EO in Hilversum opereert. Met de brief, die gratis is, wordt men maandelijks op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen totdat de zondag (en zaterdag) van de Kerkproeverij plaatsvindt in de locale gemeente, dat is op 10 september 2017 (of 9 september).

De campagne begint steeds meer vorm te krijgen. Er is een logo. En de omroepen werken aan beeldmateriaal, zodat de campagne niet alleen vorm krijgt in teksten, maar ook in televisiebeelden. Uiteindelijk hangt het succes van Kerkproeverij af van de plaatselijke kerkgangers. Zijn zij bereid om buren, vrienden of familie mee uit te nodigen naar de kerk of laten ze dat achterwege?


Michael Harvey heeft in zijn boek ‘Creating a culture of invitation in your church’ twaalf redenen genoemd waarom mensen anderen niet uitnodigen:

* ‘Ik lijd zelf, ik wil niet dat mijn vrienden ook lijden’;
* ‘Mijn vriend wil niet gaan, want dat zeiden ze vroeger ook al’; 
* ‘We hebben geen randkerkelijke vrienden’;
* ‘Het is de taak van de leiding van de kerk’;
* ‘Ik ben zelf ook nooit uitgenodigd om naar de kerk te komen, ik ben er geboren’; 
* ‘Wat als een uitnodiging mijn relatie ter discussie stelt’; 
* ‘Onze diensten en mensen zijn onvoorspelbaar’; 
* ‘Ik ben bang dat mensen in de gemeente mijn gast niet waarderen als ‘ons soort van mensen’’; 
* ‘Ik ben een terughoudend type’;
* ‘Religie is een privé-zaak’;
* ‘Ik wil niet als vreemd worden gezien’; 
* ‘Ze kunnen mij iets over het geloof vragen; en daar praat ik moeilijk over’.


Ark Media zal één van de boeken van Michael Harvey uitbrengen onder de titel ‘Meer dan welkom’. Deze bundel zal in april of mei verschijnen, zo is de verwachting.

Foto's: Het concept van Back to Church is inmiddels al in tientallen Engelstalige landen gehanteerd. Op internet zijn diverse voorbeelden van kaarten te vinden die men daarbij gebruikt. Hier een paar voorbeelden. 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum