Vastenproject 2017 in de Egmonden

Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon (Rangoon), de hoofdstad van Myanmar (Birma).

Precious Stones is begonnen met kleinschalige projecten om gemarginaliseerde vrouwen en jongeren te helpen om weerbaarder te worden en hen te leren om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook wil Precious Stones zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Myanmar.

In 2006 is Precious Stones begonnen met kleinschalige projecten om gemarginaliseerde vrouwen en jongeren te helpen om weerbaarder te worden en hen te leren om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Precious Stones wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Myanmar. Precious Stones hanteert in haar werk de volgende doelstellingen:

1. Gemarginaliseerde vrouwen de mogelijkheid geven om mentaal sterker te worden, om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten en om ze in staat te stellen om beter voor hun families te zorgen door het opdoen en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden en het genereren van inkomen.
2. Jongeren zelfstandiger en weerbaarder maken door hen de mogelijkheid te geven om (sociale) vaardigheden op te doen en te leren over een gezonde levensstijl.

Uw bijdrage is zeer welkom op NL 24 RABO 0315.7027.10 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Egmond, onder vermelding van Vastenactie 2017.

 

Het werk met vrouwen

Precious Stones werkt voornamelijk met de allerarmste vrouwen die aangeven het welzijn van hun gezin te willen verbeteren. Precious Stones helpt hen op het gebied van (geestelijke) gezondheid, onderwijs en inkomen. Om de vrouwen zoveel mogelijk samen te laten werken, worden zelfhulpgroepen gevormd. Deze groepen bestaan uit vijf tot tien vrouwen die samen sparen en gezinsverhalen delen. Een deel van het spaargeld kan worden geleend om een winkeltje op te zetten of schoolgeld of medische kosten te betalen. De vrouwen krijgen van PS informatie en training op het gebied van bedrijfsvaardigheden, boekhouden, gezonde voeding, gezondheidsproblemen en opvoeding. Daarnaast worden de vrouwen getraind in bijvoorbeeld naaien, zeep maken, fruit conserveren en gember kweken. De vrouwen kunnen leningen krijgen om activiteiten te starten waarmee ze inkomen kunnen verwerven. 
Door de hulp van Precious Stones zijn de vrouwen in staat om een eigen bedrijfje te starten of betaald werk te verrichten. Hierdoor hebben ze hogere inkomsten. Bovendien hebben de vrouwen betere kennis en vaardigheden om voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen. 
Uit eerdere evaluaties is gebleken dat vrouwen zelfstandiger en zelfverzekerder worden. In de nieuwe projectperiode zullen ook de echtgenoten en andere gezinsleden meer betrokken worden bij de zelfhulpgroepen van de vrouwen. Het doel is om zo meer begrip en ondersteuning vanuit het gezin voor de vrouwen te genereren. 

 

Jeugdwerk

Ook voor de jeugd werkt Precious Stones met groepen. Jongeren krijgen trainingen op het gebied van normen en waarden en sociale vaardigheden. Ze worden gestimuleerd om de relatie met ouders en vrienden bespreekbaar te maken. Er worden boeken, CD’s, DVD’s, educatief materiaal, gezelschapsspellen en ander recreatief materiaal beschikbaar gesteld. Daarnaast worden de jongeren getraind en begeleid bij het zoeken naar werk. Ze kunnen zich onder andere aanmelden voor een mentorprogramma en een vrijwilligers- of stageprogramma. 

Het doel van al deze activiteiten is de jongeren te laten groeien in zelfwaardering. Ze doen vaardigheden op om zelfstandig te functioneren, problemen op te lossen, kritisch te denken en gezonde relaties te onderhouden. Ook voor de jongeren geldt dat hun familie bij het jeugdwerk wordt betrokken. De jongeren gaven namelijk aan dat zij moeite hebben om het geleerde in de praktijk te brengen, omdat hun ouders dat als bedreigend ervaren. Door de ouders bij het werk te betrekken ontstaat de mogelijkheid om gezinsrelaties te bespreken en krijgen de jongeren de kans te groeien tot zelfstandige volwassenen.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´K 009302´ of doneer online. 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum