Motie Groene Kerk

Synode november 2016

Motie Groene Kerk                                                                     november 2016
De synode van 2016,
overwegende
o             dat het materiële voortbestaan van de kerk terecht de nodige tijd en aandacht vraagt
                van kerkbesturen en Collegiaal Bestuur.

zich ervan bewust:
o             dat onze aarde en het voortbestaan ervan voor onze kinderen en kleinkinderen ons ter
                harte gaat.

o             dat we bij alles niet tekort willen schieten in onze roeping om als kerk bij te dragen aan
                de zorg om de heelheid van de schepping, én om medeverantwoordelijkheid te dragen
                voor een leefbaar klimaat voor de generaties die na ons komen.

spreekt haar steun uit aan de Groene Kerken Beweging            
o             en roept daarom de parochies en staties van onze kerk op om materiële stappen te zetten
              conform het stappenplan van de Groene Kerkenbeweging (www.groenekerken.nl ), ten
                einde mede dragers te worden van deze beweging.

o             verzoekt het Collegiaal Bestuur deze doelstelling mede te integreren in het beleidsplan
                van de komende jaren.

en gaat over tot de orde van de dag.

------------------------------------------------

De motie werd aangenomen met 5 onthoudingen. 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum