Symposium “Herbronning” 9 december, Utrecht

In 2016 is het 40 jaar geleden dat de eerste bijzondere hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie, dr. Jan Visser, zijn oratie uitsprak aan de Universiteit Utrecht. Met het symposium “Herbronning” kijkt het seminarie terug op vier decennia vruchtbare theologiebeoefening en werpt een blik in de toekomst. Alle vier leerstoelhouders zullen vanuit hun expertise spreken, naast prof. Visser ook prof. Jan Hallebeek, prof. Angela Berlis en prof. Peter-Ben Smit. Experts van de Universiteit Utrecht en zusterinstellingen zullen op hen reageren.

“Herbronning” is een centraal gegeven in de oud-katholieke theologie die zich voortdurend opnieuw op de bronnen van de oude kerk, waaronder de Schrift, bezint. Een hartelijke uitnodiging aan iedereen die dit unieke jubileüm op deze inhoudelijke manier wil meevieren. De bijeenkomst bestaat uit een dagvullend programma, op 9 december, in Utrecht.

De details van het programma vindt u in de bijlage.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum