SYMPOSIUM OVER EN MET DE ORI╦NTAALS-ORTHODOXE KERKEN IN NEDERLAND

22 OKTOBER 2016

AANKONDIGING SYMPOSIUM OVER EN MET DE ORIËNTAALS-ORTHODOXE KERKEN IN NEDERLAND

OP 22 OKTOBER 2016

 

De landelijke vereniging van internationale kerken en migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de Raad van Kerken in Nederland organiseren op zaterdag 22 oktober 2016 een symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van het nieuwe boek van ds. dr. Jaap van Slageren getiteld ‘Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus’ (voorjaar 2016). Met dit gezamenlijk initiatief beogen de twee interkerkelijke organisaties niet alleen het presenteren van het boek aan belangstellenden, maar ook deze vitale en eeuwenoude kerkfamilie en haar vertegenwoordiging in ons land voor het voetlicht te brengen. Bovendien willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de positie van deze christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van herkomst en in de diaspora, waaronder die in Nederland.

Tijdens dit symposium hopen alle vijf Oriëntaals-Orthodoxe kerken zichzelf te presenteren aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en christelijk Nederland in het bijzonder. Dit doen zij door diverse korte bijdragen te leveren vanuit de eigen kerkelijke tradities. De Eritrees-Orthodoxe Kerk zal het startsein geven met een liturgische dans. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin zal namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak houden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen kerkelijke traditie en poëzie in het Syrisch (de liturgische taal, een dialect van het Aramees) voordragen. Bisschop Arsenios El Baramousy van de Koptisch-Orthodoxe Kerk zal het hebben over het monastieke leven en de invloed hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelt een vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk een verhaal uit deze traditie en verzorgt een koor van de Armeens-Apostolische Kerk een muzikale bijdrage.

Naast de vertegenwoordigers van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland zullen andere betrokkenen aan het woord komen, zoals aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland en ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN. Hierna neemt een aantal deskundigen, waaronder ds. Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte inleidingen verzorgen en de discussie met het publiek aangaan. Na de zegenbede is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van hapjes en drankjes.

Tijd: 12:00-14:30 (inloop om 11:30)

Locatie: Koptisch-Orthodoxe Kerk Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61, 3554VC Utrecht.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum