Peter-Ben Smit gewoon hoogleraar aan de VU

Smit is per 1 september 2016 hoogleraar

op de Dom Hélder Câmara leerstoel

Peter-Ben Smit NieuwsTheoloog Peter-Ben Smit (1979) wordt per 1 september 2016 hoogleraar in de Contextuele Bijbelinterpretatie op de Dom Hélder Câmara leerstoel. De leerstoel is genoemd naar de maatschappelijk geëngageerde Braziliaanse aartsbisschop Dom Hélder Câmara. Smit gaat zich toeleggen op onderzoek en onderwijs over de relatie tussen maatschappelijke context en bijbel-interpretaties. De leerstoel is verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

In het onderzoek van Peter-Ben Smit staan gemeenschap en haar bronnen centraal. De relatie tussen gemeenschapsvorming, interpretatie van bronnen en maatschappelijk context is daarbij de rode draad. In vernieuwende publicaties verkent hij onderbelichte thema’s, zoals de rol van rituelen als maaltijden, opvattingen over mannelijkheid en de meerwaarde van diversiteit. In 2016 publiceert hij het eerste overzichtswerk over bijbelinterpretatie en mannelijkheidsstudies. Over zijn onderzoek en de nieuwe leerstoel zegt Smit: “Het gaat over wat de Bijbel echt betekent, voor echte mensen die deze teksten lezen met het oog op het echte leven. Ik onderzoek hoe betekenis tot stand komt. Daarbij concentreer ik me op de Bijbel als een religieuze tekst van mondiaal belang. De inzichten van mijn onderzoek zijn relevant voor alle vakken die zich met de interpretatie van teksten bezighouden.” 

Naast zijn hoogleraarschap aan de VU blijft Smit bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren (vanwege het Oud-Katholiek Seminarie) bij de Universiteit Utrecht. Als oud-katholiek priester is hij tevens verbonden aan de oud-katholieke parochie Amsterdam en is hij deken van het bisdom Haarlem. Peter-Ben Smit is overigens genomineerd voor de titel Theoloog van het Jaar 2016. Kijk voor meer informatie op de website van de Nacht van de Theologie

Loopbaan
Peter Ben-Smit promoveerde op het gebied van het Nieuwe Testament (2005, Universiteit Bern), de Anglicaanse theologie (2011, General Theological Seminary, New York), en verwierf de leerbevoegdheid in de kerkgeschiedenis door zijn Habilitation in dat vak (2009, Universiteit Bern).Zijn onderzoek kreeg erkenning in de vorm van subsidies en samenwerking met maatschappelijke partners. In 2014 en 2015 werden hem subsidies toegekend door NWO in de projecten De verbindende en scheidende kracht van rituele maaltijden (met dr. Remco Robinson en dr. Maarten Wisse) en Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe; Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963) (met prof. dr. Beatrice de Graaf en dr. Mathieu Segers). Vanaf 2016 leidt hij met prof. dr. Klaas Spronk (PThU) het uitwisselingsproject Bridging Gaps dat jaarlijks vijftien beurzen verleent aan veelbelovende en maatschappelijk geëngageerde studenten uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, en Oost-Europa. 

Copyright foto: Patrick Daniel 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum