Gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

Gebed
tussen Hemelvaart en Pinksteren

Toen keerden de leerlingen van de berg, de Olijfberg genaamd, - die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsweg ver -, naar Jeruzalem terug. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de opperzaal, waar zij gewoonlijk verblijf hielden. Zij allen bleven eendrachtig volharden in gebed, samen met enkele vrouwen, en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Handelingen 1,12-14 (OKV)


P.: Laat ons bidden

P.:                   Nu we wachten in stilte
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we uw woord horen
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar uw gaven
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar uw kracht
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar vernieuwing
Allen:             laat uw Geest over ons komen.

P.:                   De Geest, die de Kerk op Pinksteren in vuur en vlam zette,
                       brenge de wereld tot leven met de liefde van de verrezen Heer.
                       En de zegen van de almogende God:
                       + Vader, Zoon en heilige Geest,
                       dale over u neer en blijve altijd met u.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK ? van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum