Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgenZaterdag 11 januari 2020 neemt de Oud-Katholieke Kerk afscheid van de zittende Utrechtse aartsbisschop, mgr. Joris Vercammen. Oud-Katholiek is misschien wel het meest verwarrende vaandel in het veelkleurige landschap aan Nederlandse kerkgenootschappen, zeker voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Het roept het beeld van gestold verleden op en in heimwee gevangen devoties. De Oud-Katholieke Kerk zet juist de deuren wijd open voor de tekenen van de tijd. Getrouwde priesters, vrouwen in het ambt, erkenning van het homohuwelijk – de Oud-Katholieke menukaart kent weinig taboes.

Een eigentijdse kerk dus die daarvoor haar legitimatie zegt te vinden in het onverdeelde christendom van de eerste eeuwen. En een eigenwijze kerk die drie eeuwen geleden ontstond uit het verzet van stugge kaaskoppen tegen het besluit van Rome om Nederland tot missiegebied te verklaren en ons land los te maken van de normale kerkelijke, bisschoppelijke structuren. Dan kiezen we toch gewoon onze eigen bisschop! Wat de Oud-Katholieken betreft was er van een nieuwe kerkstichting geen sprake; zij zagen het als de doorstart van een filiaal dat met sluiting werd bedreigd.

Het artikel in het Nederlands Dagblad kunt u hier verder lezen: LINK

Ook in het Reformatorisch Dagblad staat  een artikel: LINK

In het Nederlands Dagblad verscheen op 10 januari een tweede artikel: LINK

In december 2019 stond er een artikel in Trouw: LINK

Z
aterdag 11 januari 2020 via www.rtvutrecht.nl:
Joris Vercammen niet langer aartsbisschop van Utrecht LINK

V
erslag ook in het Reformatorisch Dagblad LINK

F
oto-reportage op de website van de parochie Amersfoort: LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

De volgende viering vervallen ten gevolge van de corona-crisis
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 geen OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 geen KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum