Beheerscommissie

De beheerscommissie van het Verenigingsgebouw Egmond
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het gebouw en de exploitatie.

Dit binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur van de S.T.O.O.P.
Er is maandelijks overleg over de dagelijkse gang van zaken + beleidsaangelegenheden.

Contactpersonen:

Pastoor Rudolf Scheltinga, voorzitter bestuur S.T.O.O.P.
telefoon 06 – 55 76 84 44

Jaap Dekker, beheerder
telefoon 06 – 39 49 48 16 

Maarten Groen, lid namens het kerkbestuur
telefoon 06 – 10 93 40 65

--------------------------------

Financiele administratie
Maarten Groen

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum