Onderhoud gebouwen

Voortdurende aandacht is er nodig voor (de staat van) het onderhoud
van de panden welke eigendom zijn van de parochie.
Het niet goed onderhouden betekent immers meestal later
voor (nog) hogere onderhoudskosten te komen staan.

De parochie werkt - verplicht - met een meerjarenonderhoudsplan
daar waar het gaat om het kerkgebouw en de pastorie. 

In onze parochie is het onderhoud van de gebouwen 
een directe verantwoordelijkheid van het kerkbestuur.
Momenteel heeft de pastoor dít in zijn portefeuille.

Het kerkbestuur is wat betreft plannen en uitvoeren van noodzakelijk onderhoud gebonden aan de regelgeving
welke te vinden is in het Statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en het Vademecum.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum