Kerkbestuur

Kerkbestuur
Art. 137. 1.
Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie
en tenminste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen.

Achter de namen vindt u het aandachtsgebied waar de betreffende persoon aanspreekbaar op is.


Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. het Kerkbestuur
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

of via de contact-pagina: LINK

Voorzitter - q.q. sinds 1 juli 2010
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga                liturgie, pastoraat, bouwzaken, verenigingsgebouw Egmond,
                                                            geloofsinformatie, bestuur, kosters, koren, organisten,
                                                            oecumene, misdienaars, lezers,
                                                            deurwachters en collectanten, 
                                                            misdienaars, diaconaat, beleidsplan, 2e penningmeester

Assisterend-pastor
- met ingang van 1 november 2014 (geen lid kerkbestuur)
dr. M. Ploeger                                       lering, vormselcatechese, gezinsdiensten, kinderkerk,
                                                             katechese voor volwassenen

 

Secretaris: Mw. C.J.A.W.M. Buenen, Marinestraat 12, 
1931 GB Egmond aan Zee, 072 – 743 3380, speedmintje2009@live.nl


Penningmeester
: M. Groen, Emmastraat 29,
1931 CS  Egmond aan Zee, 072 – 506 5313, mmgroen@hotmail.nl

Lid: Mw. N.W. Zwart, Anna van Burenlaan 83,
1934 GT Egmond aan den Hoef, 072 – 507 0409, nellyz@hotmail.nl

Lid: vacature


Vertegenwoordiger in de synode

1e vertegenwoordiger: mevrouw Trees Visser - Groot
2e vertegenwoordiger: mevrouw Lia Visser

Kerkelijke ledenadministratie |  inschrijven  | wijzig(ing)en  |  uitschrijven
Via het secretariaat van de parochie

Postadres:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. de kerkelijke ledenadministratie
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

-

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

KvK 32164529

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag 27 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum