Kerkbestuur

Kerkbestuur
Art. 137. 1.
Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor van de parochie
en tenminste twee meerderjarige leden, die de naam kerkmeester dragen.

Achter de namen vindt u het aandachtsgebied waar de betreffende persoon aanspreekbaar op is.


Post voor het kerkbestuur kan gericht worden aan:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. het Kerkbestuur
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

of via de contact-pagina: LINK

Voorzitter - q.q. sinds 1 juli 2010
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga                liturgie, pastoraat, bouwzaken, verenigingsgebouw Egmond,
                                                            geloofsinformatie, bestuur, kosters, koren, organisten,
                                                            oecumene, misdienaars, lezers,
                                                            deurwachters en collectanten, 
                                                            misdienaars, diaconaat, beleidsplan, 2e penningmeester

Assisterend-pastor
- met ingang van 1 november 2014 (geen lid kerkbestuur)
dr. M. Ploeger                                       lering, vormselcatechese, gezinsdiensten, kinderkerk,
                                                             katechese voor volwassenen

 

Secretaris: Mw. C.J.A.W.M. Buenen, Marinestraat 12, 
1931 GB Egmond aan Zee, 072 – 743 3380, speedmintje2009@live.nl


Penningmeester
: M. Groen, Emmastraat 29,
1931 CS  Egmond aan Zee, 072 – 506 5313, mmgroen@hotmail.nl

Lid: Mw. N.W. Zwart, Anna van Burenlaan 83,
1934 GT Egmond aan den Hoef, 072 – 507 0409, nellyz@hotmail.nl

Lid: vacature


Vertegenwoordiger in de synode

1e vertegenwoordiger: mevrouw Trees Visser - Groot
2e vertegenwoordiger: vacature

Kerkelijke ledenadministratie |  inschrijven  | wijzig(ing)en  |  uitschrijven
Via het secretariaat van de parochie

Postadres:
Oud-Katholieke Parochie van St. Agnes
t.a.v. de kerkelijke ledenadministratie
Voorstraat 110
1931 AN  EGMOND AAN ZEE

-

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

KvK 32164529

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli en augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2018 OPEN KERK van 2 juli t/m 31 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2018 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2018 op woensdag XX juni en woensdag XX augustus. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum