Parochieblad 't Scheepje

Parochieblad
't Scheepje komt één maal per twee maanden uit. Bijvoorbeeld februari/maart.
Het bevat hoofdzakelijk onderwerpen die de parochie betreffen.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit de redactieleden
en de mensen die het drukken, vouwen, bundelen en thuisbezorgen.

Bijdragen
Bijdragen in de vorm van artikelen, commentaar, financiële steun of tijd en werk zijn altijd welkom.

Redactie
vacature
vacature
pastoor Rudolf Scheltinga

Kopij
Graag alle kopij naar: hetscheepje@hotmail.com

Coordinatie bezorging
Olaf Wijker

Schema productie 2017

Uitgave

Sluitingsdatum

Scheepje lezen

Drukken

Bundelen

Naar bezorgers

Februari/Maart

za 14 januari

Za/Zo 21/22 januari

wo 25  januari

ma 30  januari

ma 30  januari

April/Mei

za 11  maart

za/zo 18/19  maart

wo 22  maart

ma 27  maart

ma 27  maart

Juni/Juli

za 13  mei

za/zo 20/21  mei

wo 24  mei

ma 29  mei

ma 29  mei

Augustus/September

za 15  juli

za/zo 22/23  juli

wo 26  juli

ma 31  juli

ma 31  juli

Oktober/November

za   9  sept

za/zo 16/17  sept

wo 20  sept

ma 25  sept

ma 25  sept

December/Januari

za 12  nov

za/zo 18/19  nov

wo 22  nov

ma 27  nov

ma 27  nov

Schema productie 2018
in de loop van 2018 zal 't Scheepje alleen nog digitaal verschijnen via een download vanaf de website.
Dit voorstel zal op de gemeentevergadering van mei 2018 worden besproken.
Aan het voorstel liggen het terugbrengen van enorme productiekosten ten grondslag.
Wilt u 't Scheepje tóch op papier ontvangen dan kan dat: geef uw naam en adres door
dan ligt uw exemplaar klaar voor u achter in de kerk. Een papieren exemplaar kost € 4,00.

Met ingang van het Scheepje 2018 juni / juli zullen er geen verjaardagslijsten meer worden opgenomen.
Verder zullen alle, naar personen herleidbare gegevens, niet meer geplaatst kunnen worden,
zonder uitdrukkelijk, schriftelijke (!), toestemming van de betreffende persoon zelf. Dit alles vanwege de nieuwe pricacy-wetgeving AVG. Meer informatie en uitleg zal volgen in 't Scheepje.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum