NOODHULP IFI

Mensen bisdom Cagayan de Oro getroffen

Bisschoppen vragen om noodhulp

Op 17 december jl. werd het zuiden van de Filippijnen geteisterd door de tropische storm Washi.
Daarbij werden ook de mensen uit het bisdom Cagayan de Oro van de Filippijnse zusterkerk niet gespaard. Er kwamen wanhopige berichten van o.a. bisschop Felixberto Calang binnen. Het dodental in het zuiden is opgelopen tot 957. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de steden Cagayan de Oro en Iligan, ongeveer 800 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. Veel mensen werden afgelopen weekend in hun slaap verrast door aardverschuivingen en overstromingen die volgden op extreme hoosbuien. De cijfers over het aantal vermisten lopen uiteen van 80 tot 800.

De Nederlandse bisschoppen roepen de parochies op om een kerstcollecte of een deel ervan te bestemmen voor de noodhulp aan het getroffen bisdom en de getroffenen ook te gedenken in de voorbeden.

Uit de reservering voor de hulp aan de zusterkerken wordt om te beginnen € 500,- vrij gemaakt, hopelijk kan dat bedrag enkele malen worden verdubbeld.


Eventuele giften mogen worden overgemaakt op rekening 21.41.90.129 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort o.v.v. 'noodhulp IFI'.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 december 2011

Foto: AFP

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum