Horstman 60 jaar priester - terugblik

Feestelijke Eucharistieviering op zaterdag 17 december 2011

Het zo vertrouwde sonore stemgeluid van bisschop Horstman klonk weer op in de Egmondse kerk op zaterdag 17 december jl. In een feestelijke eucharistieviering herdacht Teunis Johannes Horstman dat hij zestig jaar geleden uit handen van aartsbisschop Andreas Rinkel de priesterwijding had ontvangen. De jubilaris ging nog zelf voor, daarbij geassisteerd door de pastoor van de parochie Rudolf Scheltinga, die tevens de preek verzorgde. De bisschop van Haarlem, mgr. D.J. Schoon, zat terzijde in het priesterkoor en gaf aan het slot de bisschoppelijke zegen.

Zowel in de preek als in het dankwoord van de jubilaris werd gerefereerd aan de studieperiode op het seminarie onder moeilijke omstandigheden, het was oorlogstijd en Teunis Horstman verloor al jong zijn vader en daarmee de kostwinner van het gezin. In de prediking werd mooi aangesloten bij de lezing uit Exodus, waar Mozes door God werd opgeroepen zijn volk uit Egypte te leiden.

Zowel uit zijn oude parochie(s) Utrecht als Egmond waren parochianen opgekomen om mee te gedenken, evenals enkele oud-collega's. Koor en organist deden er alles aan om de viering een feestelijk tintje te geven.

Na afloop volgde een geanimeerd samenzijn in het Verenigingsgebouw. In de middag werd hem het oratorium ‘Het eerste licht’ aangeboden.

Bron: http://www.okkn.nl/pagina/998/home 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum