‘Eerste Licht’, Adventsoratoriumzaterdag 17 december 2011 Egmond aan Zee

Aanvang: 14.30 uur
Oud Katholieke Parochie St. Agnes, Voorstraat 112

gecomponeerd door Teresa Takken op teksten van Marja Ligterink

aangeboden door emeritus bisschop-pastoor Teunis Johannes Horstman
bij gelegenheid van de viering van zijn 60 jarig priesterjubileum

 

In de vier donkere weken voor Kerstmis wordt van oudsher de Adventsperiode gevierd. Een tijd van inkeer. Een tijd waarin we het licht laten groeien en uitkomen bij de geboorte van Christus. In de kerken zien we de kleur paars en elke week wordt er een extra kaars aangestoken als symbool van het in kracht toenemende licht. Na vier weken, vier kaarsen, worden alle lichten ontstoken als teken van de geboorte van het Licht.

 

De bekende feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren hebben in de muziek en in de kerken prachtige liederen en oratoria opgeleverd. Alleen de Adventsperiode lijkt hierin een donkere stilte. Slechts een enkel Adventsoratorium is geschreven en dan alleen nog in het buitenland. Teresa Takken, bekend van onder andere de muziek die zij schreef voor Stichting Nieuw Liedfonds en het Savitri-opus, heeft hierin voorzien door een Adventsoratorium te componeren, ‘Eerste Licht’ genaamd. ‘Eerste Licht’ is geschreven op Nederlandse teksten van Marja Ligterink en wordt uitgevoerd door een voor dit doel samengesteld koor en klein orkest.

 

De melodieën en teksten vormen een ontroerend en hoopvol geheel.De muziek maakt dat de woorden  diepere bewustzijnslagen raken. De teksten zijn eigentijds en volgen de metafoor van de schepping. Advent wordt hier de periode  van het ontwaken van het licht  dat volmaakt wordt in de schepping van de nieuwe mens.

 

Op www.yoursongprojects.nl vindt u verdere informatie.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum