Diaconaat

Elke christelijke gemeenschap berust op aantal peilers: verkondiging, vieren, besturen, katechese, parochieopbouw en inzet voor anderen. Om aan de laatste taak een wat geordende vorm te geven bestond in onze parochie een diaconale werkgroep.

Diaconale werkgroep
Hierbij wil ik u laten weten dat sinds januari 2019 de werkgroep Diaconie is opgeheven. Eind 2017 stopten we al met de Wereldwinkel verkoop in de hal van de pastorie. Kerst- en voedselpakketten worden nu door de gezamenlijke kerken georganiseerd en Amnesty-International is al jaren online te vinden. Kortom: wat overblijft zijn de projecten. Projecten zullen we echter altijd blijven steunen! Daarom blijft het Diaconaat behouden in het kerkbestuur en zal ik die taak op me nemen. Ruim 20 jaar heeft onze werkgroep zich ingezet voor asielzoekers, wereldwinkel, mensenrechtenorganisaties en projecten wereldwijd.

Daarom wil ik jullie, Kniertje de Waard, Marrianne de Vrij, Ada v/d Pol en Marianna v/d Pol hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking al die jaren.


We waren een goed team!

Nelly Zwart

Lid kerkbestuurContactpersoon: pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga, telefoon 072 - 506 1206.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum