Lectoren

De lectoren assisteren de priester bij de eucharistieviering, met name door de voorbeden te verzorgen. Ook gaan zij voor in het avondgebed op zaterdagavond, in een avondwake voorafgaand aan een uitvaart en in diensten van Schrift en Gebed. Lectoren hebben gedurende twee jaar een zaterdagopleiding gevolgd en doen hun werk krachtens een aanstelling door de bisschop en onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor van de betreffende parochie.

In onze parochie zijn de volgende lectoren werkzaam:

mevr. E.J. de Jong-Zwart, tel. 072-5062296
mevr. T.A. Takken, tel. 072-5067727
mevr. T.M. Visser-Groot, tel. 072-5063712

emeritus-lectoren:
dhr. H. Groen, tel. 072-5062862
dhr. J. van der Pol, tel. 072-5061467

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum