Pastoor Scheltinga

PastoorPastoor
R.(Rudolf) B.J.J.M. Scheltinga (*1964, Bolsward - Frl)

Na theologie gestudeerd te hebben in  Amsterdam (KTUA)
werkzaam in het pastoraat sinds 1 december 1988

Pastoraal werker in de RK parochies van Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens t/m 31 mei 1993
Pastoraal werker in de RK parochie H. Geest in Amersfoort van 1 juni 1993 t/m 31 maart 1998
Geestelijk verzorger in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord van 1 april 1998 t/m 31 januari 2010

Toetreding tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland op 18 oktober 1998, in de parochie Amersfoort.
In de Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht, door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Antonius Jan Glazemaker, diaken gewijd op 14 februari 1999 en tot priester gewijd op 30 oktober 1999.


Assisterend-pastor (part-time) van de parochie Utrecht van 1 september 2004 t/m 31 oktober 2009
Assisterend-pastor (part-time) van de parochie Egmond van 1 november 2009 t/m 31 januari 2010
Assisterend-pastor (full-time) van de parochie Egmond van 1 februari 2010 t/m 30 juni 2010
Pastoor (full-time) van de parochie Egmond sinds 1 juli 2010; geinstalleerd op zondag 4 juli 2010


Oud-Katholieke Pastorie
Voorstraat 110
1931 AN  Egmond aan Zee
Telefoon:  072 - 506 1206  en  06 - 55 768 444
http://www.facebook.com/rudolf.scheltinga 

Pastoor Rudolf Scheltinga bij RTV80 LINK

Voor kerkbestuur klik HIER
Voor beleidsplan van de parochie klik HIER

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum