Angelusklokje

De Sint Agneskerk bezit nog een opmerkelijke klok. Het Angelusklokje uit 1385. In de Franse tijd (1795-1812) werd dit klokje door de toenmalige pastoor aan een van de kerkmeesters in bewaring gegeven. Om het klokje voor roof te vrijwaren heeft deze kerkmeester het begraven in de duinen. Later werd het uitgegraven en hing het jarenlang in de klokkenstoel op de oude pastorie aan de Zuiderstraat. Bij de bouw van de tegenwoordige kerk werd dit luidklokje in het kleine torentje boven het priesterkoor aangebracht. In de jaren zestig verkeerde het torentje echter in een zodanig slechte staat dat het kerkbestuur besloot om het af te breken. Geld voor onderhoud en renovatie ontbrak en pas bij de renovatie van de kerk in 1986 is het opnieuw aangebracht. Nu bevindt het Angelusklokje zich, na een flinke opknapbeurt, achter in de kerk. Daar wordt het elke zondag gebruikt om de aanvang van de eredienst aan te geven.
 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum