Nieuwe algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

Christien Crouwel algemeen secretaris Raad van Kerken

Christien-Crouwel-RvKRaad van Kerken/RV

Christien Crouwel is benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Dat heeft de Raad van Kerken vandaag, direct na zijn plenaire vergadering, bekend gemaakt. Christien Crouwel (53) is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Haar benoeming gaat in per 1 januari 2018.

Christien Crouwel studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en slaagde cum laude met als hoofdvak Geschiedenis van het Christendom in de 19e en 20e eeuw. Zij begon haar predikantschap in 1998 in Boxmeer-Vierlingsbeek, was enige jaren woonachtig in Braunschweig (Duitsland) en was aldaar gastvoorganger. Vanaf 2009 was zij predikant in Nuenen. Op dit moment is zij als pastor in dienst van de Stichting Drugspastoraat in Amsterdam. Eerder was zij werkzaam als redacteur bij de omroep IKON. Zij was 14 jaar redactielid van het oecumenisch maandblad Open Deur.

Ds. Christien Crouwel volgt ds. Klaas van der Kamp op, die van 1 maart 2008 tot 1 september 2018 algemeen secretaris was. Eerdere voorgangers waren ds. Ineke Bakker (1995-2007),  ds. Wim van der Zee (1985-1995) en dr. Herman Fiolet (1968-1985).

Tot het aantreden van de nieuwe algemeen secretaris is drs. Hillie van der Streek interim-secretaris van de Raad van Kerken.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van achttien kerkgenootschappen, en kent een groeiende samenwerking met MissieNederland. Door ontmoeting en dialoog wil de Raad de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties. De Raad van Kerken is een van de dragers van het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) en het Knooppunt Kerken en Armoede. De Raad van Kerken in Nederland vierde dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Op 18 januari 2019 organiseert de Raad van Kerken de jaarlijkse Oecumenelezing, tevens nieuwjaarsreceptie. Er zal dan gelegenheid zijn kennis te maken met de nieuwe algemeen secretaris. De Oecumenelezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum