Bestuur en Organisatie

Geacht lid van de Oud-Katholieke Kerk,

Zoals u weet is de Commissie Bestuur en Organisatie nu ruim twee jaar bezig met haar opdracht uit het beleidsplan. Een niet eenvoudige opdracht die een zorgvuldige aanpak vraagt.

De commissie is van mening dat gesprekken met de kerkgemeenschap essentieel zijn, zodat argumenten gehoord en besproken kunnen worden.

De commissie rondt in het najaar een bespreekvoorstel af. Direct na de Synode, vanaf december 2018, zal de commissie de drie doelgroepen die samen de kerk vormen,  gelovigen – geestelijken – bisschoppen, apart voor een gesprek uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de inhoud van het bespreekvoorstel. Over de precieze planning van deze gesprekken zullen we u tijdig informeren.

De commissie hecht er waarde aan te benadrukken dat zij openheid en dialoog voorstaat.
Wij danken u voor uw geduld en zien uit naar een goed gesprek over dit onderwerp.

 

Namens de leden van de commissie,

Wietse van der Velde

Alexandra Gerny

Martijn Blaauw

Miranda Konings – Roobol

Harald Munch

 

Patrick Groenewegen, voorzitter

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum